Osmanlı Padişahları

Osmanlı Padişahları ve Hayatları


Osmanlı padişahları ve hayatları sırasıyla verilmiştir. Osmanlı padişahları sıralamasını detaylı bir şekilde aşağıda bulabilirsiniz.

Osmanlı Padişahları Sırası
Osmanlı Padişahları

Osman Gazi (1299-1326)

Osman Gazi
Osman Gazi
Osman Gazi, küçüklüğünde askerlik ve din eğitimi aldı. Ata binmek, ok atmak ve kılıç kullanmakta maharetli idi. Gözü pek ve cesurdu. Oğuzların Kayı boyundan, Anadolu Selçuklu devletinin uç beyi olan Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Bizans sınırlarına yakın bir uç beyi olan babasının vefatı üzerine, 1288 senesinde Kayı aşiretinin basına geçti. Akçakoca, Konur Alp, Samsa Çavuş ve Gazi Abdurrahman Beyler ile Bizanslılara karşı çeşitli savaşlar yaptı. Karacahisar, Göynük, Mudurnu, Yarhisar ve İnegöl'ü fethetti. 1299 senesinde bağımsızlığını ilan etti. Bu yeni devlete, kurucusunun adından dolayı OSMANLI DEVLETİ denildi. 

Osman Gazi, bundan sonra da savaşlarına devam etti. 1301'de Yenişehir'i alarak devletin merkezini buraya taşıdı. Malkara, Kocahisar, Akhisar, Lefke ve Gevye'yi aldı, 1314'te Bursa'yı kuşattı ise de alamadı. Yaşlı ve hasta düşen Osman Gazi, 1321 senesinde idareyi oğlu Orhan'a verdi. Orhan Bey'in Bursa'yı fethettiği haberini aldığı sırada nikris (gut) hastalığından vefat etti. Naaşı, Bursa Gümüşlü Kümbet'e götürülerek defnedildi. Yerine oğlu Orhan Bey geçti (1326). Babasından aldığı 4800km2'lik toprakları, 16.000km2'ye çıkardı. Osman Gazi Bey iyi idaresi, keskin görüşü, itidali, yüksek kabiliyeti, rakiplerine kendisini sevdirmesi ve mücadelesinde disiplinli, sabırlı ve müsamahalı olması ile etrafındaki aşiretleri de nüfuzu altına almış, gerek Selçuklulara gerekse İlhanlılara karşı saygısını muhafaza etmiştir. İslam dinine verdiği hizmetten dolayı lakabı Fahreddin'dir. 623 sene sürecek Osmanlı Hanedanlığının ve Büyük Osmanlı Devleti'nin kurucusudur.

Orhan Gazi (1326-1360)


Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi, şehzadeliğinde İslam terbiyesiyle iyi bir eğitim ve öğrenim görerek yetiştirildi. Babasının arkadaşlarından silah talimi ve askerlik eğitimi gördü. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmet aldı. Daha şehzadelik döneminde Bilecik ve Yarhisar Kaleleri'nin fethinde önemli rol oynadı (1298). Bu sırada tutsak alınan Yarhisar tekfurunun kızı Nilüfer Hatun (Holafira) ile evlendi. Babası Osman Gazi, hastalığının ilerlemesi üzerine ordunun idaresini Orhan Gazi'ye devretti (1321). Orhan Gazi, çoktandır alınmasına çalışılan Bursa'yı kuşattı (1325). 1314 yılından beri abluka altında olan Bursa'yı, 6 Nisan 1326 tarihinde fethetti. Devletin merkezini Yenişehir'den Bursa'ya taşıdı. 1329 yılında İznik Kalesi kuşatıldı ise de alınamadı. Akabinde Bizanslılar ile yapılan Maltepe Savaşı kazanıldı (1329). 1330 yılında Orhan Gazi, İznik'i tekrar kuşatarak fethetti. İznik Konsili'nin toplandığı Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirerek buradaki ilk Cuma namazını kıldı. Ayrıca İznik'te Osmanlı tarihinin ilk camisi olan Hacı Özbek Camii'ni yaptırttı. 1337'de amansızca kuşatılan İzmit, teslim olmak zorunda kaldı. Orhan Gazi 1346 yılında Bizans Kayzeri'nin kızı Teodara ile evlendi. 1352'de Üsküdar ve Kadıköy ile Marmara adaları fethedildi. 1354'te Ankara ve civarındaki kasabalar alındı. Oğlu Süleyman Paşa, Gelibolu'ya geçip 4 yıl içerisinde Dimetoka, Çorlu, Keşan ve Edirne'yi alarak Avrupa kapılarını açtı. Lâkin Gelibolu fatihi oğlu Süleyman Paşa öldükten sonra, Edirne ve civarındaki bazı yerler geri verildi (1359). Oğlunun ölümüne dayanamayan Padişah, üzüntüden dolayı vefat etti (1360). Orhan Gazi'nin Bursa ve İznik'i alması bir dönüm noktası oldu. Beylikten devlet olundu. Orhan Gazi, babasından aldığı 16.000 km2'lik devlet sınırlarını, 95.000 km2'ye çıkardı. Şahsiyeti nesillere örnek mahiyette olan Orhan Gazi, halim selim ve son derece merhametli bir padişah idi. Kabri, Bursa Gümüşlü Kümbet'te, babasının yanındadır.
0 comments:

Yorum Gönder