Home » , » 1. Mahmut Dönemi Islahatları

1. Mahmut Dönemi Islahatları

1.Mahmut Dönemi Yapılan Yenilikler


Patrona Halil İsyanı sonrası tahta çıkan I. Mahmut patrona Halil ve arkadaşlarını ortadan kaldırdıktan sonra ıslahat çalışmalarına başlamıştır.

İbrahim Müteferrika I. Mahmut’a takdim ettiği "Usû- lü'l-hikem fi-nizâmî’l-ümem” adlı eserinde, Avrupa devletlerinin siyasi sistemleri, ordularının teknik özellikleri ve Avrupa’nın örnek alınmasının Osmanlı Devleti’ne faydalarından bahsetmiştir.

Bu dönemde;
  • Humbaracı Ahmet Paşa ( Kont dö Bonneval) Osmanlı ordusundaki Humbaracı ve Topçu ocaklarını Avrupa usulüne göre yeniden düzenlemiştir.
  • Osmanlı ordusunda yapılacak ıslahatlarla ilgili raporlar hazırlanarak padişaha sunulmuştur.
  • Ordunun subay ihtiyacını karşılamak amacıyla 1734’te Hendesehane açılmıştır (Avrupa tarzi açılan ilk okul).
  • Osmanlı orduları bölük, tabur ve alay sistemine göre yeniden düzenlenmiştir.
  • Yerli malı kullanımı teşvik edilmiştir.
  • Osmanlı Devleti’nde ilk defa Avrupa tarzı askeri ıslahat I. Mahmut döneminde yapılmıştır. Bu ıslahatların olumlu etkisi 1736 - 1739 Osmanlı - Rus ve Avusturya Savaşlarında görülmüştür.
0 comments:

Yorum Gönder