Home » , , , » Karadeniz Bölgesi Tarım Ürünleri

Karadeniz Bölgesi Tarım Ürünleri

Karadeniz Bölgesi Tarım


Karadeniz Bölgesi'nde ekili - dikili topraklar bölge yüz ölçümünün %17’sini kaplar.
Tarım alanlarına elverişli bu araziler daha çok kıyıda dar bir şerit halinde uzanmaktadır.
Bölgedeki tarım alanları Bafra, Çarşamba delta ovaları ile Karadeniz’in iç kısımlarındaki tektonik oluklardaki Erbaa - Niksar, Bolu, Suluova, Havza, Çorum, Tokat-Turhal düzlükleridir.
Bölgede her mevsim yağış olduğundan nadas alanları çok azdır. Var olan nadas alanlarında bölgenin iç kısımlarında karasal iklimin etkili olduğu bölgedir.

Bölge, bitki örtüsünün gür olmasından dolayı erozyonun en az olduğu bölgedir.
Yer şekilleri engebeli olduğu için tarımda makineleşme fazla gelişmemiştir. Bu nedenle bazı yörelerde hala çaba tarımı yapılmaktadır.

Sulama sorununun en az olduğu bölgede yetiştirilen tarım ürünleri şunlardır.

Çay: Her mevsim yağış isteyen bir ürün olduğu için Rize ve çevresi doğal yetişme alanıdır. Yıllık üretim yaklaşık 150.000 ton civarındadır. Çay üretiminin %100’nü Karadeniz Bölgesi karşılar. Üretilen çayı yurt içinde tüketiriz. Üretim tüketimi karşılayamadığı için dışarıdan çay ithal ederiz.
Karadeniz Bölgesi Tarım
Karadeniz Bölgesi Tarım Ürünleri

Fındık: Her mevsim yağış isteyen bir ürün olduğu için Ordu, Giresun ve çevresi doğal yetişme alanıdır. Fındık üretiminin %80'ini Karadeniz Bölgesi karşılar. İhraç ederiz.

Kenevir: Nemli ve serin ortamları sever, devlet kontrolünde sadece 3 ilde üretimi gerçekleştirilmektedir. Kastamonu, Samsun ve Çorum’da yetiştirilir. Türkiye üretiminin %99,6'sını karşılar.

Buğday: Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Kastamonu ve Bolu’da yaygın bir şekilde üretilir. Türkiye üretiminin %11'ini karşılar. Ayrıca tahıllardan arpa, çavdar gibi ürünlerde yetiştirilmektedir.

Pirinç: Samsun, Çorum, Boyabat(Sinop), Tosya( Kastamonu), Erbaa(Tokat), Amasya üretimin gerçekleştirildiği alanlardır. Türkiye üretimin %31’ini karşılar. 2. sıradadır.

Fasulye: Orta Karadeniz Bölümü’nde Samsun, Çorum, Tokat’ta yaygın bir şekilde üretilir. Türkiye üretiminin %12’sini karşılar. 2.sıradadır.

Tütün: Samsun, Tokat, Sinop ve Trabzon’da yetiştirilir. Üretimin %15'ini karşılar. 2.sıradadır.

Şekerpancarı: Orta Karadeniz Bölümünde iç kısımlarda yaygın bir şekilde yetiştirilmektedir. Kıyıda yağışın fazla olması şekerpancarındaki şeker oranını düşürmektedir. Bu nedenle yetiştirilmez. Tokat, Samsun, Amasya ve Çorum'da daha çok yetiştirilmektedir. Üretimin %14'ünü karşılar. 2.sıradadır.

Soya Fasulyesi: Yazların sıcak ve yağışlı geçtiği yerleri sever. Bu bitki Samsun’da yetiştirilmektedir. Üretimin %14’ünü karşılar. 2.sıradadır.


0 comments:

Yorum Gönder