Home » , , » Marmara Bölgesi Bitki Örtüsü

Marmara Bölgesi Bitki Örtüsü

Bitki Örtüsü

Bölgedeki iklim özelliklerinin farklı olması doğal bitki örtüsünün çeşitlenmesine neden olmuştur.
Akdeniz ikliminin olduğu alanlarda maki, Karadeniz ikliminin olduğu alanlarda orman, karasal iklimin olduğu alanlarda bozkır(step) görülmektedir.

Akdeniz Bölgesi’nde makiler 800 m’ye kadar görülürken Marmara’da 500 m’ye kadar görülmektedir. Nedeni; Enlemden dolayı sıcaklık ortalamalarının azalmasıdır.

Karadeniz’e bakan kesimlerde, özellikle Yıldız Dağları’nın kuzey kesimlerinde orman örtüsüne i rastlanır. Yıldız Dağları’nın Karadeniz’e bakan yamaçlarında 300 m’den sonra daha çok kayınların olduğu gür bir orman formasyonu bulunmaktadır.

Marmara Bölgesi, Türkiye’deki orman varlığının %13’üne sahiptir. Orman yönünden 4.sıradadır.

Bölgenin Trakya kesiminde özellikle Ergene Havzası’nda ve Güney Marmara’nın iç kesimlerinde karasal iklimin hakim olduğu bu alanlarda bozkır (step) görülür. Bozkırlar ilkbahar yağışlarıyla gelişen yeşeren, yazın ise kuraklığın etkisiyle sararan ot topluluğudur.


0 comments:

Yorum Gönder