Home » , » Matematik Konumun Etkileri

Matematik Konumun Etkileri

Matematik Konumun Etkileri(Coğrafya)


Matematik konumun etkileri, Matematik konumun sonuçları, Özellikleri

Enlemin Etkileri

Dünya üzerindeki bir yerin, Ekvator'a göre konumunu belirtir. Güneş ışınlarının yere düşme açısı yerin küresel şeklinin etkisiyle enleme bağlı dağılış gösterir. Bu durum aşağıdaki faktörleri etkiler;

 • Sıcaklığı ve sıcaklık dağılışını,
 • Bitki türlerini ve çeşitliliğini,
 • Hayvan türlerini ve çeşitliliğini,
 • İnsanların giyim-kuşamını,
 • Gölge uzunluğunu ve gölge yönünü,
 • Mevsimlerin belirginliğini,
 • Gece-gündüz süresini,
 • Deniz suyunun sıcaklığını ve tuzluluğunu,
 • Yapı tiplerini ve yapı malzemelerini,
 • Nüfus dağılışını ve yerleşmeyi,
 • Tarımsal faaliyetlerin alt ve üst sınırlarını,
 • Tarımsal ürün çeşidini,
 • Toprak türlerini,
 • Akarsu rejimini,
 • Kalıcı kar (toktağan kar) sınırını,
 • Orman üst sınırını etkiler

Matematik Konumun Etkileri ve Sonuçları
Matematik Konumun Etkileri

Yukarıdaki faktörlerin açılımları diğer konularda yapılacağı için burada örnek olarak enlemin bitki örtüsüne olan etkisi anlatılacaktır.

Bitki örtüsü, iklim koşullarına bağlı olarak gelişir ve çeşitlenir. İklim koşulları ise ülke ya da bölgelerin içerdiği enlem farkına ve yer şekillerine bağlıdır. Enlem farkı fazla olan bölge ya da ülkelerin iklimi ve dolayısıyla bitki çeşitliliği fazladır. Örneğin; 18°-55° Güney enlemlerinde yer alan Şili'de hem sıcak hem de ıhman kuşağın bitki türlerine rastlamak mümkündür. Oysa, kuzey-güney doğrultusunda dar bir ülkede bitki çeşitliliği yalnızca yer şekillerinin çeşitliliği ölçüsünde gelişir.

Boylamın Etkileri

 • Yerel saat farklarını oluşturur.
 • Konum belirlenmesinde yardımcı olur.
0 comments:

Yorum Gönder