Home » , » Deniz ve Okyanus Akıntıları

Deniz ve Okyanus Akıntıları

Deniz ve Okyanus Akıntıları 


Okyanus ve denizlerde yer değiştiren su kütlelerine akıntı denir. Akıntıların sebeplerini şöyle sıralayabiliriz.

Yoğunluk farkı
Tuzluluk farkı
Seviye farkı
Sıcaklık farkı
Sürekli rüzgarlar
Gel-git olayı

Yoğunluk, tuzluluk ve seviye farkından dolayı oluşan akıntılara Akdeniz ile Karadeniz arasında oluşan akıntılar örnek verilebilir. Bu akıntılar sıcaklığı etkilemez.

Ekvator çevresinden kutuplara doğru giden akıntılar geçtikleri bölgenin sıcaklığını artırırken (sıcak su akıntısı) kutuplardan Ekvator'a doğru giden akıntılar sıcaklığı düşürmektedir (soğuk su akıntısı). 

Örneğin; Grönland Adası civarından Kanada'nın doğu kıyıları boyunca güneye doğru inen Labrador soğuk su akıntısı etkili olduğu yerlerde yaz sıcaklıklarının düşmesine sebep olur. Meksika Körfezi'nden hareket eden Gul-stream sıcak su akıntısı ise Batı Avrupa kıyıları boyunca kuzeye doğru hareket eder ve etkili olduğu yerlerde kış sıcaklığını yükseltir.

Sıcak su akıntıları 

Gulf-stream
Brezilya
Kuroşivo
Alaska

Soğuk su akıntıları

Labrador
Kanarya
Oyaşivo
Benguela

Dünya üzerinde bunlardan başka soğuk ve sıcak su akıntıları da vardır.


0 comments:

Yorum Gönder