Home » » Termik Santrallerin Çevreye Zararları

Termik Santrallerin Çevreye Zararları

Termik Santrallerin Çevreye Zararları Nelerdir?


 Fosil yakıtlarla enerji üreten termik santrallerde soğutma, buhar elde etme, temizleme gibi çeşitli amaçlarla su kullanılır. Bu kirli suların oluşturduğu atık sular yer altı sularına, toprağa, döküldü akarsu, göl ya da denize boşaltılır. Yatağan Termik Santrali'nin soğutma suyu aldığı Dipsiz ve Çine çayı çevresinde büyük bölümü zeytinyağı ve mermer fabrikaları olan 50'den fazla işletme yer almakta, bunların atık suları ve evsel atık sular çaya ve kollarına verilmektedir. Yatağan Termik Santraline Dipsiz su kaynağından saatte 1600 m3 su alınmak-ta ve alınan su, soğutma işlemlerinden önce çeşitli kimyasal maddelerle işlemden geçirilip kullanıldıktan sonra tekrar akarsuya boşaltılmaktadır. Dolayısıyla akarsu başta demir - sülfat bileşikleri olmak üzere bol miktarda ağır metallerle kirlenmektedir. Ülkemizde Muğla ilinde Yatağan, Yeniköy ve Gökova termik santralinin atıkları bilinçsizce çevreye bırakılmakta ve kirlilik boyutu her geçen gün artmaktadır.


0 comments:

Yorum Gönder