Home » , » Geri Dönüşüm Nedir?

Geri Dönüşüm Nedir?

Geri Dönüşüm

Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasına geri dönüşüm adı verilir. Doğal kaynaklar sınırsız değildir. Dikkatlice kullanılmadığında bir gün bu kaynaklar tükenecektir. Kaynak israfını önleme, hayat standartlarını yükseltme çabaları ve ortaya çıkan enerji krizi ile bu gerçeği gören ülkeler, atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması için yöntemler aramış, bulmuş ve bu yöntemleri geliştirmiştir. Avrupa Birliği üyesi ülkelere atıkların geri kazanılması koşulu getirilmiştir. Kalkınma çabası içinde ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunan gelişmekte olan ülkelerin doğal kaynaklarından uzun vadede ve maksimum düzeyde yararlanabilmeleri için atık israfına son verilmelidir. Ekonomik değere sahip maddeleri geri kazanma ve tekrar kullanma yöntemleri araştırılmalıdır.
Geri Dönüşüm
Geri Dönüşüm Nedir?

Geri dönüşümün bazı yararları şunlardır:

  • Doğal kaynaklarımız korunur. Atıkların bir ham madde kaynağı olarak kullanılması, doğal kaynağın korunması gibi önemli bir tasarrufu doğurur.
  • Enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm ile tasarruf edilen enerji miktarı atık cins ve bileşimine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin bir alüminyum kutunun geri dönüşümü ile % 90, kâğıdın geri dönüşümü ile % 60 oranında enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
  • Çevre kirliliği azalır.
  • Çevreye bırakılan atik miktarı azalır.
  • Ekonomiye katkı Sağlar. Geri dönüşüm sayesinde ham maddelerin azalması ve doğal kaynakların tükenmesi önlenir.
  • Geri dönüşüm çöplerin toplanması esnasında başlar.

Geri kazanım pek çok gelişmiş ülkede yasalarla desteklenen bir sistem olmuştur. Bu sistemin en güzel uygulandığı ülkelerden biri de Almanya'dır. Almanya'da tüketicilerin ambalajları, temiz ve doğru ayrılmış bir şekilde poşetlere koyup belirlenen gün ve saatlerde dışarı çıkarmaları istenmektedir. Şampuan kutuları, boş alüminyum kutular, hatta çikolata kaplan bile çöp sınıfından çıkıp kaynak sınıfına konmuş durumdadır. Mavi, sarı, gri ve yeşil çöp torbalarıyla ayrı ayrı poşetlenen bu atıkların yerel yönetimlerle belirlenen gün ve saatlerde dışarı çıkarılması zorunludur. Aksi takdirde bu çöpler toplanmamakta, birkaç uyarıdan sonra ceza verilmektedir. Almanya'da bu sistemin bu kadar düzenli gitmesinin nedeni sistemin yasalarla hükümet tarafından desteklenmesidir.


1 comments: