Home » » Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

Küresel Isınma 


Sera gazı olarak bilinen bazı gazların artmasıyla atmosferin yeryüzüne yakın tabakalarının, okyanusların ve yeryüzü sıcaklığının yapay olarak artmasına küresel ısınma adı verilir. Küresel ısınmanın asıl nedeni, sanayileşen ülkeler tarafından atmosfere salınan sera gazlarıdır. Sera gazlarının yoğunluğunun artmasının sonucu olarak güneş ışınları atmosferde daha çok tutulur ve yeryüzü sıcaklığı artar. Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından çok, yerden yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. 

Bu şekilde yansıyan ışınlar atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulur, bu şekilde Dünya ısınır. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına da sera etkisi denir. Atmosferde bu gazların miktarının artması ısınmayı artırır. Dünya'da sera etkisi yapan çevre sorunlarının % 46'sı enerji üretiminin, % 24'ü sanayi faaliyetlerinin, % 18'i orman tahribatının, % 9'u tarımın ve % 3'ü de diğer kaynakların meydana getirdiği emisyonlar nedeniyle oluşmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliği birbirini tetiklemektedir. 

Küresel ısınma ve iklim değişikliklerine bağlı olarak meydana gelebilecek felaketler şunlardır:
  • Kutuplardaki buzulların erimesi ile birlikte deniz suyu seviyesinin 60 cm kadar yükselmesi, kıyı kesimlerdeki toprakların sular altında kalması ve taşkınlar
  • Yüksek sıcaklık artışıyla birlikte buharlaşmanın, kuraklığın ve yangınların artması
  • Temiz su kaynaklarının deniz suyuna karışmasıyla birlikte su sorununun ortaya çıkması
  • İklim değişikliğine dayanamayan bitki ve hayvan türlerinin yok olması veya azalması
  • Aşırı ısınma nedeniyle üreyen virüs türlerinin salgın hastalıklara neden olması
  • Dünya çapında göç hareketlerinin olması


Küresel ısınmanın önlenmesi için yapılması gereken bazı çalışmalar şunlardır:

Ağaçlandırma artırılmalıdır.
Teknolojik aletler Dünya'ya zarar vermeyecek şekilde yenilenmelidir.
Kentleşmenin hızı azaltılmalıdır.
Sanayi, Dünya'ya zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır.

Buhar gücüyle veya güneş enerjisiyle çalışan araçlar üretilmelidir.


0 comments:

Yorum Gönder