Home » » Biyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Biyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Biyolojinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi


Biyoloji, temel fen bilimlerinden biri olmasına rağmen, canlıyı ilgilendiren cansız maddeler de inceleme alanına girer. Bu nedenle kimya, fizik ve matematik gibi diğer bilimlerden faydalanır. Örneğin, biyoloji ve kimya bilimlerinin ortak çalışma alanındaki konular, biyokimya başlığı altında toplanmıştır. Aynı şekilde, fizik ile biyofizik, matematik ile biyomatematik gibi ortak alanlar da vardır. Özellikle diğer bilim dallarındaki gelişmeler, biyoloji bilimindeki gelişmelerin temelini oluşturmuştur. Örneğin, ışık mikroskobu ve elektron mikroskobunun keşfiyle, biyoloji bilimindeki gelişmeler katlanarak artmıştır. Özellikle hücre, doku ve mikrobiyoloji ile ilgili birçok bilinmeyenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yine uzay çalışmalarıyla, uzay biyolojisi adıyla yeni bir bilim dalı meydana gelmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi, fizik bilimindeki gelişmeler, biyolojik çalışmalar için araç-gereç desteği sağlamıştır. Yine bu bilgiler, beyin ve göz gibi organların işleyişinin daha iyi öğrenilmesine katkı yapmıştır. Kimya bilimi, atom ve molekül gibi yapıların öğrenilmesiyle moleküler biyolojinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Yine kimya biliminin geliştirdiği boyalarla, birçok biyolojik olay aydınlatılmıştır. Ayrıca, psikoloji, sosyoloji, paleontoloji, coğrafya, jeoloji ve antropoloji gibi bilim dalları ile de biyoloji arasında ilişkiler bulunur.


1 comments: