Home » » 1. Mehmet Çelebi

1. Mehmet Çelebi

1. Mehmet (Çelebi) Dönemi (1413-1421)


Anadolu'daki Gelişmeler Aydınoğullarından İzmir'i alan Mehmet Çelebi, Karamanoğullarının Bursa'ya saldırması üzerine Karaman Seferi'ne çıkarak Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir'i almıştır. Mehmet Çelebi, 1416'da Candaroğullarına hakimiyetini kabul ettirmiş, Cenevizlilerden Samsun'u almıştır.

Denizlerdeki ve Balkanlardaki Gelişmeler Gelibolu açıklarında Osmanlı Devleti ile Venedikliler arasında yapılan ilk deniz savaşını Venedikliler kazanmıştır (1416). 1416'da çıkan iç karışıklıklardan yararlanan Mehmet Çelebi Eflak'ı yeniden Osmanlı topraklarına katmıştır. Bosna Osmanlı egemenliği altına alınmış, Bizans ile dostluk ilişkileri kurulmuştur.

İç İsyanlar 

Şeyh Bedrettin isyanı: İyi bir eğitim görmüş olan Şeyh Bedrettin'in görüşleri Osmanlı Devleti'ndeki İs-lam anlayışına ters düşmüş, önce müritlerinden Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal ayaklanmıştır. Şeyh Bedrettin bu ayaklanmalar sırasında Balkanlara kaçmış ve Deliorman'a yerleşmiştir. Mehmet Çelebi, Şeyh Bedrettin'i yakalatmış ve yargılanan Şeyh Bedrettin idam edilmiştir.

Mustafa Çelebi İsyanı: 

Ankara Savaşı'nda esir düşen ve Semerkant'a götürülen Yıldırım Bayezid'in oğullarından Mustafa Çelebi, Timur'un ölümünden sonra serbest bırakılmıştır. Bizans'ın yardımını sağlayan Mustafa Çelebi Rumeli'ye geçerek isyan etmiş, başarısız olunca da Bizans'a sığınmıştır. Bu gelişme üzerine Çelebi Mehmet, Mustafa Çelebi'nin serbest bırakıl-maması konusunda Bizans'la bir antlaşma yapmıştır.

Çelebi Mehmet tahta çıktığında Anadolu'da beylikler yeniden kurulmuş olduğundan asker ihtiyacını karşılamada zorluklar çekmiş ve bu durumu da Balkanlardaki Hristiyan ailelerden gençlerin askere alınmasıyla çözmüştür. Böylece, ilk devşirme Çelebi Mehmet döneminde yapılmıştır.


0 comments:

Yorum Gönder