Home » , » Biyolojinin Önemi

Biyolojinin Önemi

BİYOLOJİNİN ÖNEMİ VE GELECEĞİ


Biyolojinini Önemi Nedir?

Yaşadığımız bilgi çağında, bilim ve teknolojinin hızlı gelişmesi, biyoloji bilimini, doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle biyolojinin geleceğin popüler bilimi olacağı otoriteler tarafından kabul edilmektedir.


Bilindiği gibi, günümüzde biyoloji dalında yeni buluşlara imza atılmaktadır. Bu buluşlar, birçok insanı heyecanlandırmakta ve geleceğe güvenle bakmasını sağlamaktadır. Bunlara örnek olarak; tıptaki gelişmeleri, biyoteknolojik çalışmaları ve biyolojik ıslah gibi uygulamaları verebiliriz. Son yıllarda elektronikten, bilgisayara, birçok bilim dalı, biyoloji bitimine katkı sağlayarak, biyoloji alanındaki gelişmelerde rol oynamaktadır. 

Dünyanın kaynakları, insanlara yetersiz gelmeye başlamıştır. Buna ek olarak da insanların bilinçsiz ve yeterli eğitim alamaması, birçok felaketin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunların başında çevre felaketleri gelmektedir (bilinçsiz su kaynaklarının kullanımı ve ekonomiyi öne çıkararak ekolojik dengeyi bozan çalışmalar). Bu ve benzeri problemlerin çözümü, biyoloji eğitiminin kazanılmasıyla aşılacaktır. Yine birçok sektörde verimliliğin ve üretimin artırılması, biyoloji bilimi sayesin-de gerçekleşecektir. Bu nedenle biyolojiye gereken yatırımın yapılması ve biyolojik çalışmaların teşvik edilmesi gerekmektedir. Bazı ülkeler, belirtilen çalışmaları yapmakta ve neticesini de almaktadır. Biyoloji bilimi, sorunlara hem çözüm yolları aramakta, hem de insanlık yararına yeni sistem ve teknolojilerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.

İç kuvvetler


0 comments:

Yorum Gönder