Home » » Elementler Hakkında Bilgi

Elementler Hakkında Bilgi

ELEMENTLER


Kimyasal yöntemlerle daha basit parçacıklara ayrılamayan, aynı cins atomlardan meydana gelen maddelere element denir. Elementler, doğada sınırlı sayıda ve serbest olarak bulunurken, çoğunlukla başka elementlerle bileşik oluşturur. Elektronlar, atomların kimyasal özelliğini belirler. Kimyasal reaksiyonlar ise, bu elektronların sayılarındaki ve enerjilerindeki değişimleri kapsamaktadır. Atomun çekirdeğindeki protonlarla, çekirdek dışındaki elektronların sayısı birbirine eşittir. Bir elementin atom ağırlığı, o elementin çekirdeğindeki proton ve nötron sayılarının toplamına eşittir. En basit ve en hafif atom olan hidrojende, bir elektron ve bir proton bulunur.

İzotoplar
Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlara izotop denir. Bir elementin izotopları, kimyasal olarak aynı davrandıkları halde, fiziksel olarak farklı davranır. İzotoplar; tıp ve biyoloji alanlarındaki araştırmalarda çok sık kullanılmaktadır. Örneğin radyoaktif izotoplarla bir fosilin yaşı ölçülebilmekte, çeşitli hastalıkların teşhisi yapılmakta ve bir ilacın veya kimyasal maddenin organizmadaki seyri belirlenmektedir.


0 comments:

Yorum Gönder