Home » , » Osmanlı İran İlişkileri

Osmanlı İran İlişkileri

1555 Sonrası Osmanlı-İran ilişkileri


Yavuz Sultan Selim Döneminde Safevi Devleti ile başlayan savaşlar Kanuni Döneminde de devam etmiştir. İran ile Üçüncü Murat Döneminde imzalanan. Ferhat Paşa Antlaşması'nın getirdiği barış ortamı Birinci Ahmet Döneminde Yeniden bozuldu.

1603 -1611 Osmanlı - İran Savaşları

Nedeni, İran'ın, Osmanlının Batı'da yapmış olduğu Avusturya savaşlarından ve Anadolu'daki Celali İsyanlarından faydalanmak istemesidir. İran'ın üstünlüğüyle geçen bu savaşlar sonunda, Nasuh Paşa Antlaşması yapıldı.

Nasuh Paşa Antlaşması (1611)
Ferhat Paşa Antlaşması ile alınan yerler İran'a geri verildi.
İran, yıllık 200 deve yükü ipek vergi vermeyi kabul etti.

1617 - 1618 Osmanlı -İran Savaşları

İran yıllık vergiyi, kesince savaşlar tekrar başladı. 1618'de Serav Barışı'yla sonuçlandı. Buna göre İran yıllık vergiyi ödemeye devam edecekti.

1622 -1639 Osmanlı - İran Savaşları İran'ın Osmanlı topraklarına müdahalesi sonucu Bağdat'ı alması ve yıllık vergiyi kesmesi üzerine, Duraklama Döneminin en uzun süren Osmanlı - İran Savaşları başladı. Dördüncü Murat'ın merkezdeki otoriteyi sağlaması, yeniçerileri disiplin altına alması üzerine İran'a iki sefer yapıldı. Bağdat Seferi sonrasında Bağdat geri alındı. 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması'yla savaşlar sona erdi. Bu se-ferden sonra Dördüncü Murat, "İkinci Bağdat Fatihi" olarak anıldı.

Kasr-ı Şirin Antlaşması (1639)

  • İki devlet arasında Zağros Dağları sınır olacak
  • Bağdat, Osmanlı Devleti'nde kalacak
  • Azerbaycan ve Tebriz İran'da kalacak (Irak-ı Acem)
0 comments:

Yorum Gönder