Home » , » Mengücekler Devleti

Mengücekler Devleti

MENGÜCEKLER 

Alp Arslan'ın komutanlarından Mengücek Gazi tarafından Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahhisar (Şarkikarahisar) ve civarında kurulmuştur. Beyliğin merkezi Kemah'tı.

Rumlarla ve Gürcülerle savaşan Mengücek Gazi bu savaşlardan birinde şehid düştü. Yerine geçen oğlu İshak Malatya üzerine yürüyünce, Danişmendlilerle yaptığı savaşta esir düştü. Onun 1145'de ölümü üzerine, beylik Erzincan (Kemah) ve Divriği olmak üzere iki kola ayrıldı.

Kemah - Erzincan Kolu: İshakın oğlu Davut (Şah) tarafından kuruldu. Kemah-Erzincan kolunun en ünlü hükümdarı Davutşah'ın oğlu Behramşahtır. Onun döneminde (1162 - 1225) Erzincan ve Kemah birer ticaret ve kültür merkezi oldu. İlk Mengücekli parası onun zamanında basıldı.

Anadolu'da-Türk siyasi birliğini kurmaya çalışan Türkiye Selçuklu Sultan, Alaaddin Keykubat Erzincan, Kemah ve Şebinkarahisar'ı zaptederek Mengücekoğullarının Kemah - Erzincan kolunu ortadan kaldırdı (1228).

Divriği Kolu: Mengüceklerin Divriği Kolu İshak'ın oğlu Süleyman tarafından kurulmuştur. Yıkılışına kadar Türkiye Selçuklularına bağlı kalmışlardır İran Moğol Hükümdarı Abaka Han tarafından 12772de ortadan kaldırılmıştır.0 comments:

Yorum Gönder