Home » , » Danişmentliler

Danişmentliler

Danişmentliler Beyliği


Danişmentliler Hakkında Bilgi

Melikşah'ın komutanlarından Danişmendoğlu Gümüştekin Ahmet tarafından Sivas başkent olmak üzere Orta Anadolu'da kurulmuştur.

Beyliğin hudutları zamanla Tokat, Niksar, Amasya, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Elbistan, Malatya illerini de içine alacak şekilde genişledi. Danişmend Ahmet Gazi Haçlılara karşı Selçuklularla birlikte kahramanca savaştı. Onun ölümü üzerine oğlu Emir (Melik) Gazi geçti.

Melik Gazi Trabzon Rum İmparatorluğu'yla mücadele etti. Selçuklulardaki taht kavgalarında rol oynadı. Damadı olan Mesut'un Selçuklu Sultanı olmasını sağladı. Kastamonu ve Ankara'yı topraklarına kattı. Onun döneminde Danişmendli Devleti en geniş hudutlarına Fırat Irmağı'ndan Sakarya'ya kadar ulaşarak Anadolu'nun en güçlü devleti oldu.

Haçlılara, Bizans'a ve Ermenilere karşı başarılı mücadeleler verdi.

Melik Gazi de Kayseri de öldü. Yerine oğlu Mehmet geçti. Onun döneminde Kayseri Bizanslılardan alınarak devletin başkenti yapıldı. Danişmendli Devleti'nde Yağıbasan'ın ölümü üzerine başlayan taht kavgaları sonucu devlet Sivas ve Malatya kolu olmak üzere ikiye ayrıldı.

Sivas Kolu: Kayseri, Sivas ve Ankara - Çankırı şubelerine ayrılmıştı. Bu şubelere hakim olan baylar birbirleriyle taht kavgasına giriştiler. Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan Sivas, Tokat, Amasya ve Niksar' ele geçirerek Danişmendlilerin Sivas koluna son verdi (1175).


Malatya Kolu: Melik Gazi'nin oğlu Aynuddevle tarafından kurulmuştur. Malatya'yı 1178'de ele geçiren Türkiye Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan, Danişmendlilerin Malatya koluna son verdi. Danişmendli Ahmet Gazi kendi adına para bastıran ilk Danişmendli hükümdarıdır.


0 comments:

Yorum Gönder