Home » , , » Feodalite Nedir?

Feodalite Nedir?

Feodalite (Derebeylik)


Feodalite nedir?

Toprağın mülkiyetini elinde bulunduran senyörler ile toprak kölelerinin oluşturduğu idari düzendir. Temeli eşitsizliğe dayanır.

Feodalite'nin Ortaya Çıkışındaki Temel Faktörler

Kavimler Göçü sonunda Türklerin önünden kaçan Barbar kavimlerin (Germen) istilaları sonucu Roma İmparatorluğu'nun önce zayıflayıp ikiye ayrılması, ardından da Batı Roma İmparatoruluğu’nun yıkılmasıdır.

Normanların ve Macarların Avrupa'yı istilası KavimlerGöçü'nün ardından barbar Cermen topluluklar Roma İmparatorluğu topraklarını istila edip, askeri güçlerine dayanarak bu topraklarda bir takım krallıklar kurmaya başladılar. Tarımla uğraşan yerli halkı toprağa bağlı köle haline getirip üzerlerinde aristokratik (seçkin) bir yönetim oluşturdular.

Derebeylik
Derebeylere Ait Şato

Avrupa'da feodaliteye özgü kurumlar Frank Devleti'nin çekirdeği olan Loire ve Ren ırmakları arasındaki bölgede 8. ve 9. asırlarda Eski Roma maiyet geleneği ve vasallık (bir kimsenin koruması ve gücü altına girmek) anlayışı ile vefa bağına dayalı eski Cermen mai-yet anlayışının birleşmesiyle ortaya çıkmıştır.


Verdün Antlaşması'yla parçalanan Frank imparatorluğu, IX. ve X. asırlarda Normanların, Macarların ve Müslüman Arapların istilasına uğradı. Ülkede istikrar ve güven bozuldu. Bu durum aristokrat (asil) sınıfı serbest hareket etmesine yol açtı. Küçük toprak sahipleri ve hürler, asiller, krallar tarafından korunamayacaklarını düşünerek askeri güç ve toprak sahibi olan derebeylerin himayesine girdiler. Böylece, Feodalite düzeni ilk olarak Fransa'da ortaya çıkmış oldu.


0 comments:

Yorum Gönder