Home » , » Safeviler

Safeviler

Safeviler (1502-1736)


Akkoyunlu mirası üzerine Şah İsmail tarafından İran'da kurulmuş bir Türk devletidir. Şiiliği resmi devlet politikası yapmışlardır. Anadolu'yu ele geçirebilmek için Anadolu'daki Şii Türkmen topluluklarını Osmanlılara karşı kışkırtmışlardır. Bu nedenle Osmanlılara karşı mücadele etmişlerdir.

Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı Devleti ile yaptıkları Çaldıran Savaşı'nı kaybetmişlerdir. Şah İsmail "Şah Hatayi” mahlasıyla Türkçe şiirler yazmıştır. Komutanlardan Nadir 1736'da Safevi hanedanlığına son vermiş, İran'da Avşarlar hanedanı dönemi başlamıştır. İran'daki Türk hakimiyeti XX. yüzyıla kadar devam etmiş; fars kökenli Pehlevi Hanedanı iktidarı ele geçirmiştir. 


0 comments:

Yorum Gönder