Home » , » Babür Devleti

Babür Devleti

Babür Devleti (1526-1858)

Devletin kurucusu Babür, Timur'un oğullarından Mirza Ömer'in oğludur. Türkistan'da tutunamayan Babür, Hindistan'a geldi Delhi ve Agra bölgesini ele geçirdi. Agra merkez olmak üzere devletini kurdu. Ekber Şah ve Şah Cihan zamanında devlet en parlak dönemlerini yaşadı. Hindistan'da Babür hakimiyeti 1858'de İngilizlerin Hindistan'ı ele geçirmesine kadar sürdü.

Babür Şah aynı zamanda şairdir. Hatıralarını Babür-name isimli eserlerinde toplamıştır. Ordunun büyük bölümü Timarlı sipahilerden oluşmuştur. Hükümdarları hakan, şah, padişah gibi unvanları kullanmışlardır. Şah Cihan zamanında Osmanlı mimarlarının da yardımıyla yapılan Tac Mahal Türbesi Babürlerin en önemli eserlerinden biridir.


0 comments:

Yorum Gönder