Home » , » Niğbolu Savaşı

Niğbolu Savaşı

NİĞBOLU SAVAŞI (1396)


Nedenleri:

Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u kuşatması üzerine Bizans'ın Avrupalılardan yardım istemesi,

Papalığın Haçlı birliği oluşturma çabaları ve Macarların bu birliğin oluşmasına öncülük yapmak istemeleri,

Fransa, Almanya, İngiltere gibi Avrupalı büyük devletlerin katılmasıyla oluşan Haçlı ordularına karşı, İstanbul kuşatmasını kaldırarak Balkanlara geçen Yıldırım Bayezit, Niğbolu Kalesi önünde büyük bir zafer kazandı.

Sonuçları:

Bulgaristan, tamamen Osmanlı topraklarına katıldı.

Bosna-Hersek Beyliği, Osmanlı koruyuculuğunu kabul etti.

Mısır'da bulunan Abbasi Halifesi, Yıldırım'a Sultan-ı İklim-i Rum (Rum Diyarının Sultanı) ünvanını verdi.

Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki etkinliği ve saygınlığı arttığı gibi Avrupa üzerindeki baskısı da arttı. Macarlar etkisiz duruma getirildi.

Yıldırım Bayezıt döneminde ayrıca Yanya ve Selanik'de alınmıştır. Yıldırım Bayezıt son İstanbul kuşatması sırasında doğuda Timur tehlikesi belirince, Bizans ile bir antlaşma yaparak kuşatmayı kaldırmıştır.

Bizansla yapılan antlaşmaya göre;

İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulacak, cami yaptırılacak,

İstanbul'da yaşayan Türklerin davalarına bakmak üzere bir kadı tayin edilecek ,

Türkler ticaret yapmak amacı ile İstanbul'a serbestçe girip çıkabilecek ,


Bizans, Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödeyecek .


0 comments:

Yorum Gönder