Home » » Birinci Murat Dönemi

Birinci Murat Dönemi

BİRİNCİ MURAT  (1362-1389)


Birinci Murat; sancak sistemine göre yetişerek tahta çıkan sultan unvanını kullanan, merkezi otoriteyi güçlendirebilmek için kardeşlerini katleden ve savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahıdır. Ahilerin isyanı nedeniyle elden çıkan Ankara'yı ikinci kez almak zorunda kaldı (1362). Bizans ve Bulgar kuvvetlerinden oluşan bir ordu Saz-lidere Savaşı'yla (1363) yenilgiye uğratıldı ve Edirne alındı. Bizans'ın Bulgarlar ve Sırplarla olan bağlantısı kesildi.

Gümülcine ve Filibe alınarak Çatalca'ya kadar ulaşıldı. Rumeli'de bir iskan siyaseti izleyen Birinci Murat, Anadolu'dan getirdiği Türk göçmenlerini buralara yerleştirdi. Edirne,1365'te başkent yapılmıştır.

Başkentlerin batıya doğru yer değiştirmesindeki temel etken, fetih alanlarına yakınlık ve devletin genel yayılma siyasetinin batıya yönelik olmasıdır.

Sırpsındığı Savaşı (1364)

Edirne'nin Türkler tarafından fethi, Haçlı düşüncesinin tekrar canlanmasına neden oldu. Papa'nın girişimleri ve Macarların öncülüğünde Balkan milletlerinden oluşan Haçlı ordusu,Edirne'yi geri alabilmek ve Türkleri Rumeli'den atmak için harekete geçti. Hacı İlbey komutasındaki Osmanlı akıncı birlikleri, bir gece baskınıyla Meriç kıyısında Haçlı ordusunu yenilgiye uğrattı.

Sırpsındığı, Haçlılara karşı yapılan bir savaştır. Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu savaş sonrasında Bulgar Krallığı, Osmanlılara bağlanmıştır. Edirne daha emniyetli hale gelmiştir
1371'de de Sırplarla Çirmen Savaşı yapılmış, Makedonya yolu Osmanlılara açılmıştır. Çirmen Zaferi'nden sonra Sırp Krallığı da Osmanlılara bağlandı. Kavala, Drama ve Serez alındı.

Anadolu'daki Gelişmeler 

Anadolu Türk birliğini sağlamak üzere; Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya, Tavşanlı, Simav ve Emet alındı. HamitoğuIllarından 80 bin altın karşılığında Isparta, Yalvaç, Eğirdir ve Karaağaç alındı. Hamitoğullarından alınan bu topraklara Karamanoğullarının müdahale etmesi, İkinci Beyazıt'a kadar devam edecek olan Osmanlı Karamanoğulları mücadelesini başlatmış oldu. Birinci Murat, Karamanoğulları üzerine sefere çıkmış ve Beyliğin Osmanlı'ya itaatini sağlamıştır (1387).

Birinci Kosova Savaşı (1389)

1388'de Balkanlar'da Osmanlı akıncı birlikleri Haçlılar tarafından Ploşnik'te yenilgiye uğratılmıştır. Bu savaş Osmanlıların Balkanlardaki ilk yenilgisidir. Ploşnik yenilgisi Haçlıları, Türkleri Rumeli'den atmak için ümitlendirmiştir. Ploşnik olayından sonra, Türklere karşı Balkanlardaki ittifak iyice kuvvet kazandı. Balkanlarda oluşturulan bu ittifak karşısında Birinci Murat Anadolu beylerinden de aldığı yardımcı kuvvetlerle Rumeliye'ye geçti. Balkan milletlerinden oluşan Haçlı ordusu Kosova'da büyük bir yenilgiye uğratılmıştır.


Birinci Kosova Savaşı, Osmanlı Devleti'nin Balkan hakimiyetini güçlendirirken; Haçlılar açısından da sadece Balkan milletlerinden oluşan Haçlı ordularıyla Türklerin Rumeli'den atılamayacağı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Balkan devletleri bundan sonraki Haçlı ittifaklarında Avrupalı devletlerden de yardım istemişlerdir.


0 comments:

Yorum Gönder