Home » , , » Eyyubiler

Eyyubiler

Eyyubiler (1174-1250)


Eyyubiler özellikleri, Eyyubiler hakkında bilgi.

Fatımiler, haçlı saldırılarına karşı Musul'daki Zengi Atabeyliği'nden yardım istemişlerdi. Zengiler yardım amacıyla komutanlarından Şirkuh'u gönderdiler. Şirkuh haçlılara karşı başarılı olunca Fatımi halifesi onu vezirlik makamına getirdi. 

Şirkuh'un ölümünden sonra yerine yeğeni Selahattin Eyyubi getirildi. Selahattin Eyyubi bir süre sonra Fatımi halifesini makamından indirdi ve hutbeyi Abbasi halifesi adına okuttu. Ülkeyi bir süre Zengiler Atabeyi Nurettin Zengi adına yönetti. Zengi'nin ölümünün üzerine bağımsızlığını ilan etti. Böylece Eyyubi Devleti kurulmuş oldu. Mısır'da Tolunoğulları ve Akşitlerden sonra üçüncü Türk İslam devletini kuran Selahattin Eyyubi haçlılarla yaptığı mücadelelerle ün kazanmıştır. 
Eyyubiler hakkında bilgi
Eyyubiler
1187 yılında haçlılarla yaptığı Hıttin Savaşı'nı kazanarak Birinci Haçlı Seferinde haçlıların eline geçen Kudüs'ü geri almıştır. Bu da üçüncü haçlı seferine neden olmuştur. Selahattin Eyyubi bu seferi başarı ile engellemiştir. Eyyubiler ordularında Karadeniz'in kuzeyinden getirdikleri Kıpçak Türklerine geniş yer vermişlerdir. Selahattin Eyyubi ölmeden önce ülkeyi Türk töresi gereğince kardeşi ve oğulları arasında paylaştırmıştır.


0 comments:

Yorum Gönder