Türkiye'nin Dağları

Türkiye'nin Dağları Hakkında Bilgi


Türkiye’deki dağlar oluşuma göre üçe ayrılır:

Kıvrılma,
Kırılma (Faylanma),
Volkanizma 

ile oluşan dağlar.

Kıvrılmayla Oluşan Dağlar 


Trakya'da Yıldız Dağları Birinci Jeolojik zamanda kıvrılmayla oluşmuştur. İkinci zamanda Türkiye'nin kuzeyinde ve güneyinde yer alan Tethys Denizi tabanında tortullar birikmiştir. Üçüncü zamanın ortalarında bu tortulların kıvrılmasıyla Kuzey Anadolu ve Toros Dağları oluşmuştur.

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz'de kıvrım dağları denize paralel bir biçimde üç sıra halinde uzanır. Kuzeyden güneye doğru bu dağ sıraları; Küre, Ilgaz, Köroğlu dağları
Orta Karadeniz’de Canik ve Çamlıbel dağları.
Doğu Karadeniz kıyı kesiminde Giresun, Rize ve Kaçkar dağları; iç kesimde Çimen, Mescit, Aladağlar ve Yalnızçam dağları. Bu dağlarda yüksek' 4000 m'ye yaklaşır.

Akdeniz Bölgesi

Antalya Körfezi'nin batısında güneybatı - kuzeydoğu yönünde uzanan Batı Toroslarda Akdağ, Bana ve Beydağları.
Antalya Körfezi'nin kuzeydoğusunda Taşeli Platosu'na kadar; Sultan, Dedegöl, Akdağ ve Geyik dağları.
Adana Bölümü'nde güneybatı - kuzeydoğu yönünde uzanan Bolkar, Aladağlar, Tahtalı ve Binboğa dağlan. Bu dağlarda 3500 m'yi aşan doruklar yer alır.

Türkiyenin dağları ve özellikleri
Türkiye'nin Dağları


Güneydoğu Anadolu Bölgesi Dağları

Toros Dağları'nın devamı olan Güneydoğu Toroslar, bölgenin kuzeyinde iç bükey bir kavis çizerek Türkiye'nin sınırları dışına çıkar.
Bölgede Mardin - Batman arasında Mardin Dağları uzanır.

Doğu Anadolu Bölgesi Dağları

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuzeyde Kuzey Anadolu; güneyde Toroslar birbirine yaklaşır. Bunlar arasında sıralar halinde uzanan dağ kuşakları oluşur. Bunların başlıcaları Mercan, Bingöl ve Aras dağlarıdır. Güneydoğu Toroslar'ın doğusunda 4000 m'yi aşan (Uludoruk 4135 m) Hakkari Dağları bulunur.
  
İç Anadolu Bölgesi Dağları

Bu bölgede uzun sıradağlar bulunmamaktadır. Emir Dağları, Ayaş Dağı, Elmadağ ve Orta Kızılırmak Bölümü'nde Akdağlardır.


Kırılmayla (Faylanmayla) Oluşan Dağlar


Türkiye'de dağ oluşumu Alp Orojenezi'nden sonra da devam etmiştir. Bu oluşumlar, yerkabuğunun kırılması şeklinde oluşmuştur.

Yerkabuğunun sert olduğu sahalar yan basınçlara maruz kaldığında kırılır. Kırılmayla oluşan fay hatları boyunca yer yer bloklar halinde çökme ve yükselmeler meydana gelmiştir.

Batı Anadolu'da Ege Denizi'ne dik uzanan dağlar, kırılmayla (faylanmayla) oluşmuştur. Bu dağlar, kuzeyden güneye sırasıyla Madra, Yund, Bozdağlar ve Aydın Dağlarıdır.

Bununla birlikte Hatay'daki Nur Dağları da faylanmayla oluşmuştur.


Volkanizmayla Oluşan Dağlar

Türkiye'de Üçüncü zamanın başlarından itibaren volkanik olaylar başlamıştır. Bu faaliyetler yakın çağlara kadar devam etmiştir.

Volkanizmanın bir hat boyunca oluşmasıyla sıralar halinde uzanan volkanik dağlar; bir veya birkaç merkezden oluşan püskürmeyle volkan konileri oluşmuştur.

Doğu Anadolu Bölgesi

Türkiye'de volkanik arazilerin en yaygın olduğu bölgedir. Büyük ve Küçük Ağrı Dağı, Tendürek, Süphan, Nemrut, Kısır Dağı ve Aladağ başlıca volkan konileridir. Bununla birlikte Allahuekber, Kargapazarı, Dumlu ve Palandöken dağları volkanizmayla oluşan sıradağlardır.

İç Anadolu Bölgesi

Erciyes, Hasandağı, Melendiz, Karadağ ve Karacadağ. Ayrıca Kapadokya yöresi olarak bilinen Ürgüp - Göreme - Uçhisar arasındaki sahada volkanik araziler yer alır.

Ege Bölgesi

Manisa'da Kula - Karataş arasında Türkiye'nin en genç volkanik sahaları yer alır. Bu sahada birçok küçük volkan konisi bulunmaktadır.

Akdeniz Bölgesi

Ceyhan'ın doğusunda ve Hatay'da Hassa çevresinde volkanik araziler ve - volkan konileri yer alır. Bununla birlikte Isparta’da volkanik arazi ve kaldera, Beyşehir ve Seydişehir arasında Alacadağ ve Erenler Dağı yer alır.


Karadeniz Bölgesi'nde, Köroğlu Dağları ve Güneydoğu Anadolu'daki Karacadağ, Marmara'da Uludağ volkanik dağlardandır.

Yerin yapısı ve oluşum süreci sayfasında da göz atmanızı öneririz.


3 comments: