Home » » Kuraklık Nedir?

Kuraklık Nedir?

Kuraklık


Kuraklık genellikle herhangi bir mevsim veya zaman diliminde yağış miktarındaki azalmadan dolayı meydana gelir. İnsanlık tarihi boyunca önemli kuraklıkların yaşandığı dönemlerde, ülke içinde ve ülkeler arasında su sorunlarıyla ilgili kargaşa ve anlaşmazlıklar yaşanmıştır. Kuraklık nedeniyle savaşlar ve büyük göçlerin yaşandığı bilinmektedir. Yağışların normal değerlerinin altında düşmesi; hidrolojik dengenin bozulmasına, ekosistem problemlerinin ortaya çıkmasına, doğal kaynakların yok olmasına, ekonomik ve sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Kuraklığın çevresel etkileri yeterli yağış aldıktan sonra da devam eder. 30° enlemleri ve yakınlarındaki alanlar, Orta Doğu, orta kuşak kara içleri kuraklıktan en çok etkilenen alanlardır. 


0 comments:

Yorum Gönder