Home » , , » Bilgi Nedir?

Bilgi Nedir?

Bilgi ve Bilgi Felsefesi


Bilgi nedir? sorusunu temele alan bilgi felsefesine epistemoloji denir. Bilgi felsefesinin diğer bir adı da epistemolojidir. Epistemoloji sözcüğü;

Episteme: Bilgi

Logos: Bilim

kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Bilgi felsefesi, insan bilgisinin yapısını, kaynağını, imkanını, ölçütlerini, sınırlarını, ve niteliğini incelerken, bütün bunların düşünce kurallarına uygun olup olmadığını araştırır.
Bilgi felsefesi
Bilgi Nedir?


Bilgi felsefesi, bilgiyi kendine konu edinen mantık ve psikolojiden farklıdır. Bilgi felsefesi insan bilgisinin niteliğini incelerken mantık ise doğru düşünme ilkelerini araştırın Mantık önermelerin doğruluğuna değil, önermeler arası ilişkileri inceler. Bilgi felsefesi bilgiyi felsefe kavramıyla ele alarak insan zihninin bilgiyi elde etme yollarıyla ilgilenir. Bilgi felsefesi zihnin bilgi yapısını araştırır.0 comments:

Yorum Gönder