Home » , , , » Sanat Bilgisi

Sanat Bilgisi

Sanat Bilgisi Nedir?


Sanat; güzeli arama, bulma veya onu yaratma anlamına gelen bir etkinliktir. Sanat bilgisinde, sujeyi objeye yönelten "güzellik" kaygısıdır.

Sanat bilgisi, sanatçının nesnel dünyayı estetik duygu oluşturacak biçimde kendinden bir şeyler katarak yeniden oluşturmasıyla oluşur. Sanat bilgisinde özne; sanatçının kendisidir. Sanatta, özne (suje) ile nesne arasındaki bağ notalarla (seslerle) yapılıyorsa müzik, renklerle yapılıyorsa resim, biçimle yapılıyorsa heykel gibi sanat türleri doğar.

Sanat Bilgisinin Özellikleri

  • Duygulara yöneliktir. Ürünleri somuttur. Öznel (kişisel) bir bilgidir.
  • Ölçüt, doğruluk veya yanlışlık değil güzellik veya çirkinliktir. Akla dayanmaz, duyguya, coşkuya, sezgiye ve hayal gücüne dayanır.
  • Biriciktir, tekrarlanamaz, başkalarıyla karşılaştırılamaz.
  • Estetik haz verir. 




0 comments:

Yorum Gönder