Home » , , » Gazneliler

Gazneliler

Gazneliler (963-1187)


Gazneliler, Gazneliler Devleti Hakkında Bilgi.

Samanoğulları'nın Herat valiliğini yapan Alp Tigin tarafından kurulmuştur. Alp Tigin Samanoğulu hükümdarı ile arası açılınca Afganistan'ın Gazne şehrine gelerek bağımsızlığını ilan etmiştir. Devlet kurulduğu şehirden ismini almıştır. Kuruluşunda Kalaç Türkleri etkili olmuştur. En ünlü hükümdarı Gazneli Mahmut'tur. Gazneli Mahmut Abbasi halifesine destek vermiş onu korumuştur. Bu olaydan sonra Abbasi Halifesi Gazneli Mahmut'a Sultan unvanını vermiştir.Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır.

Gazneli Mahmut zamanında;

İslamiyeti yaymak,

Zenginliklerinden yararlanmak amacıyla Hindistan üzerine 17 sefer düzenlenmiştir. Bu seferin sonunda bugünkü Pakistan ve Kuzey Hindistan'da İslamiyet yayılmıştır. Gazneli Mahmut'un ölümü üzerine yerine geçen oğlu Mesut döneminde devlet eski gücünü koruyamadı. Büyük Selçuklularla yapılan Nesa (1035), Serahs (1038) ve Dandanakan (1040) savaşları kaybedildi. Dandanakan Savaşı'ndan sonra yıkılış sürecine giren Gazneliler Afganistan'ın yerli halkı olan Gurlular tarafından yıkıldı.

Gaznelilerin Genel Özellikleri

Sınırlarını batıda Hazar Denizi'nden doğuda Ganj deltasına kadar genişletmişlerdir. Bu nedenle sınırları içerisinde birçok milleti barındırmışlardır. imparatorluk karakteri taşıyan bir Türk-İslam devletidir.

Resmi yazı dilleri Arapça'dır. Edebiyat dili olarak Farsça kullanılmış, sarayda ve orduda Türkçe konuşulmuştur.

Halifeyi koruma altına alan ilk Türk devletidir.

Sultan ve Padişah unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut' tur.


İranlı şair Firdevsi'nin yazdığı İran - Turan savaşlannı konu alan Şehname isimli eser Gazneli Mahmut'a sunulmuştur.


0 comments:

Yorum Gönder