Home » , , » Karahanlılar Devleti

Karahanlılar Devleti

Karahanlılar (840-1212)Asya'da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. Kuruluşunda Karluk, Yağma ve Çiğil boyları etkili olmuştur. Başlangıçta Uygurlara bağlı bir yabguluk olarak kurulan Karahanlılar 840'ta Kırgızların Uygurları yıkmasıyla tam bağımsız duruma gelmişlerdir. Kurucusu Bilge Kül Kadir Han'dır.

Karahanlıların Müslüman olmasında Samanoğulları Devleti'nin etkisi olmuştur. Satuk Buğra Han zamanında islamiyet resmi din olarak kabul edilmiştir. Karahanlılar 1042'de Doğu ve Batı olmak üzere iki-ye ayrılmışlardır. Doğu Karahanlılar Karahitaylar, Batı Karahanlılar'da Harzemşahlar tarafından yıkılmıştır.

Karahanlılar;
  • Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletidir.
  • İslam dinini kabul etmekle birlikte Türk kültürünün korunmasına büyük önem vermişlerdir.
  • Resmi yazı dilleri Türkçe olup Uygur Alfabesi'yle birlikte Arap Alfabesi'ni de kullanmışlardır.
0 comments:

Yorum Gönder