Gündelik Bilgi

 Gündelik (Empirik) Bilgi


Günlük yaşamın sınırları içinde gelişen, duyum ve algıya dayanan, deneyimsel bilgidir. Bu bilginin kaynağında hepimizin aşağı yukarı aynı biyolojik, fizyolojik yapıya ve benzeri toplumsal şartlara sahip olmamız yatar. Hepimiz yağmurun ıslattığını, güneşin ısıttığını, yemenin açlığı gidereceğini ve sonbaharın arkasından kışın geleceğini biliriz.


Gündelik Bilginin Özellikleri:

  • Özneldir (kişiseldir). 
  • Amaçsız, sistemsiz ve yöntemsiz elde edilir.
  • İnsan yaşamını kolaylaştırmaya yardımcı olur.
  • Yanıltıcı bilgileri içerebilir.
  • Denemeye dayanan bir genelleme olup, neden-sonuç bağıntısını gerçekçi olarak vermeyebilir.
  • Günlük algılarımızla temellendirilmiştir. 0 comments:

Yorum Gönder