Home » , » Psikodinamik Yaklaşım

Psikodinamik Yaklaşım

Psikodinamik Yaklaşım (Psikanalizm)


Bu yaklaşım insan davranışlannı sadece bilinçli süreçlerle açıklanamayacağını, psikolojinin bilinç altınıda incelemesini savunur. Bu yaklaşımın öncüsü olan Freud (1856-1939) davranışları bilinçaltı kavramı ile açıklamaktadır. Bilinç, bireyin kendisi ve çevresi hakkında farkında olma halidir. Bilinçaltı ise, bireyin bilincinde bulunan; fakat farkında olmadığı doyurulmamış, bastırılmış duyguların, düşüncelerin, yaşantıların, tutumların bulunduğu bilinç düzeyidir. Davranışların temel nedenleri bilinçaltında saklıdır. Sevmediğimiz birinin ismini unutmamızın, gitmek istemediğimiz dişçiyle olan randevu saatini unutmamızın nedenleri bilinçaltında aranmalıdır. Bilinçaltına bastırılmış duygu, düşünce ve yaşantılar, kimi zaman dil sürçmeleri, kimi zaman da rüyalarla ortaya çıkar. Bu yaklaşıma göre psikoloji "Bilinçaltının güdüleyici kuvvetlerini, bunlar arasındaki çatışmaları ve bu çatışmaların davranışlara etkilerini inceleyen bilim dalı" olarak tanımlanır. (Karakaş, 2010) Freud'un davranış bozukluklarının nedeni olan bilinçaltı yaşardı, duygu ve düşüncelerin bilinç düzeyine çıkarılarak çözümleme yöntemine psikanaliz tedavi yöntemi denir. Bu tedavi şekli, hastanın uzman ile bilinçaltı çözümlemesine ve problemlerinin bilinçaltındaki nedenleri bulup düzeltmesine dayanır. Bilinçaltının çözümlenme yöntemi rüya analizi ve hipnozdur. Yani rüyaların analizi ve hipnoz yöntemi ile hastanın yapay uyku haline sokularak telkinlerle bilinçaltının açığa çıkarılabileceğini savunur.
Psikodinamik Yaklaşım

Psikodinamik yaklaşımın davranışı açıklamada kullandığı diğer kavramlar ise "id", "ego" ve "süper ego" dur.

İd: Kişiliğimizin ilkel yönüdür. Doymak bilmeyen ve kural tanımayan dürtü ve isteklerin merkezidir. Temelinde cinsellik ve saldırganlık vardır.

Süper ego: Kişiliğimizin ahlaki yönüdür. Toplumsal ilişkiler ve aile etkisiyle gelişen kuralların hakim olduğu ve davranışlarımızı denetleyen kişilik öğesidir.

Ego: Kişiliğin gerçekçi yönüdür. İd'in istekleri ile süper egonun kuralları arasındaki dengeyi kuran ve uygun davranışlar ile id ve süper ego arasındaki çatışmayı düzenleyen kişilik bölümüdür.

Bir önceki ders notumuz: Japonya Hakkında Bilgi
0 comments:

Yorum Gönder