Home » , » Hümanist Yaklaşım

Hümanist Yaklaşım

Hümanist Yaklaşım Nedir?

Hümanist yaklaşım, insancıl yaklaşım, hümanist yaklaşım hakkında bilgi.

insancıl yaklaşım nedir
Hümanist Yaklaşım
Varoluşçuluk felsefesinden etkilenen bu yaklaşım, insanı, insanın özgürlüğünü temel almaktadır. İnsan tüm eylemlerinde özgürdür. İnsan ancak özgür eylemlerle tüm yeteneklerini ortaya çıkarabilir ve kendini gerçekleştirebilir. Her insan birbirinden farklıdır ve insanların kendilerine özgü yetenekleri vardır. Bu yetenekler ise özgür bir ortamda ortaya çıkabilir. Her insan saygıyı hak eden, özel nitelik ve ihtiyaçları olan bir varlıktır. İnsanın ihtiyacı ise; güven, sevgi ve saygıdır. Sözgelimi; çocuk koşulsuz sevgi görürse, yani hatalı davranışlarında da kendisine sevgiyle yaklaşılırsa kendini geliştirebilir. Bu yaklaşımın savunucularından Maslow (1867-1946) ve Rogers'a (1902-1987) göre psikolojinin amacı, insanın özel yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmektir. Yöntem ise, gözlem, empati ve iç gözlemdir. Günümüzde NLP adı verilen ve "Başarılı olma sanatı" olarak açıklanabilecek bir tarım yaklaşımlar üzerinde hümanizmin etkisi görülmektedir.

Bir önceki konumuz: Psikodinamik Yaklaşım
0 comments:

Yorum Gönder