Japonya Hakkında Bilgi

Japonya Coğrafi Özellikleri


Japonya, Büyük Okyanus'ta dört büyük ada ile yakla-şık 3900 küçük adadan oluşan bir ülkedir. Dört büyük ada ülkenin % 97'sini oluşturur. Bu adalar güneyden kuzeye doğru Kyuşu, Bikoku, Honşu ve Hokkaido'dur. Ülke Asya'nın doğu kenarı boyunca bir yay oluşturacak şekilde, kuzeydoğudan güneybatıya uzanan dağlık bir takımada grubu üzerinde yer alır. Ülkenin kıyılarının uzunluğu yaklaşık 27 350 km'dir. Ülkenin adalardan oluşması, Japonlar'ın izole olmasında ve kendi uygarlıklarını geliştirebilmelerinde etkili olmuş-tur. Japonlar, diğer kültürlerden fazla etkilenmemiştir.

Japonya özellikleri
Japonya Hakkında Bilgi

Japonya Yüzey Şekilleri

Dağlar ve Ovalar

 Japonya oldukça dağlık bir ülkedir. Ülke arazisinin yaklaşık % 70'i dağlardan oluşur. Japonya'yı oluşturan adalar içinde en yüksek zirveler ve en dağlık yerler Honşu Adası'ndadır. Burası Japonya'nın çatısı konumundadır. Dağların zirvesinin 3000 metreyi geçtiği yerler bulunur. Örneğin Fuji Dağı 3376 m'dir. Ülke dağlık ve engebeli olduğu için ovaların kapladığı alan azdır. Ülkenin % 21'ini ovalar oluşturur. Ovalar da daha çok kıyı kesimlerde toplanmıştır. Başlıca ovaları; Tokyo koyu çevresindeki Kanto Ovası ile Sendai, İşiltari ve Toyoma ovalarıdır. Japonya'da çok sayıda volkanik ada vardır. Dünya'da-ki aktif volkanların 1/7'sine yakını Japonya'da yer alır. Japonya volkanik olaylarla birlikte, Dünya'nın sismik açıdan en aktif bölgelerinden biridir. Depremler sık ve şiddetli olarak görülür. Çoğu küçük alanları etkilese de yılda ortalama 1500'e yakın deprem kaydedilir. Volkanlar ve depremlerle birlikte Japonya'da tayfunlar da doğal afetler içinde gösterilebilir.

Akarsu ve Göller

Japonya'daki akarsuların boyu kısa, akışı hızlı ve hidroelektrik enerji potansiyeli fazladır. Akarsuların bu özellikleri üzerinde arazinin engebeli ve yüksek olma-sının etkisi fazladır. Akarsuların akımları nisan ve eylül aylarında en yüksek seviyeye ulaşır. Başlıca akarsuları Tone ve Shinano'dur. Japonya, göl bakımından zengin bir ülkedir. Göllerin sayısının yaklaşık 600 civarında olduğu sanılmaktadır. Göllerin büyük bir kısmı volkanik kökenlidir. Ülkenin en büyük gölü Biwa'dır.

İklim ve Bitki Örtüsü

Japonya'da muson iklimi hakimdir. Ancak, enlem ve yükselti farklılığına bağlı olarak sıcaklık ve yağış miktarlarında büyük farklılıklar ortaya çıkar. Kuzeydeki
Hokkaido Adası ile Honşu Adası'nın kuzey kesimlerinde, Oya Şivo soğuk su akıntısı ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava kütlelerine bağlı olarak kışlar çok soğuk ve kar yağışlı geçer. Güneye doğru gidildikçe kışlar ılımanlaşır, yüksek yerler dışında kar yağışı görülmez.
Yazlar sıcak ve yağışlı geçer. Yaz musonları sayesinde bol yağışlı mevsimler yaza denk gelir. Sıcaklık ve yağış miktarları kuzeye doğru azalır. Ülkenin iç kısımlarında şiddetli rüzgârlar (tayfun) ve sağanak yağışlar görülür.

Japonya'yı etkileyen muson rüzgarları Japonya'da çok zengin bitki örtüsü vardır. Bunun ne-deni ülkede hakim olan ılıman ve bol yağışlı iklimdir. Ayrıca, ülkenin kuzey güney yönündeki enlem farkının fazla olması bitki çeşitliliğinin fazla olmasında etkili ol-muştur. Ülke topraklarının % 65'i ormanlarla kaplıdır. Bu ormanların da yaklaşık % 40'ı insanlar tarafından ağaçlandırılarak oluşturulmuştur.


0 comments:

Yorum Gönder