Home » , » Mübadele Göçleri

Mübadele Göçleri

Mübadele Göçleri

Mübadele Göçleri Hakkında Bilgi


Ülkeler arasında yapılan antlaşmalar gereği insanların yer değiştirmesine mübadele göçü denir. Bu güçlerinin en önemli özelliği, isteğe bağlı değil zorunlu olmasıdır. İnsanlara göç ederken geride bıraktıkları mallara eş değerde mallar verilmektedir. Lozan Barış Antlaşması'yla Yunanistan'da bulunan Türkler ile Türkiye'de bulunan Rumlar karşılıklı olarak yer değiştirmiştir. Ancak mübadele sözleşmesinde İstanbul'da oturan Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler mübadeleden muaf tutulmuştur.
0 comments:

Yorum Gönder