Beyin Göçleri

Beyin Göçleri Hakkında Bilgi


İyi eğitim almış yetişmiş insan gücünün başka ülkelere göç etmesi beyin göçü olarak nitelendirilebilir Beyin göçleri ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının artmasına neden olmaktadır. Çünkü sınırlı kaynaklarıyla yetiştirdikleri insanları kaybeden az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları yavaşlamaktadır. Buna karşın gelişmiş ülkelerin yetişmiş insanlara daha iyi olanaklar sağlaması, bu ülkelerin kalkınmasını olumlu yönde etkilemiştir.

beyin göçleri nedenleri
Beyin Göçleri

 Beyin göçleri daha çok ekonomik ve siyasi nedenlere dayanır. Bir ülkedeki ekonomik koşulların yetersiz olması ve siyasi baskılar beyin göçlerini artırmaktadır. Bunun yanı sıra bilim ve teknoloji politikalarındaki yanlışlıklar, işsizlik, eğitim sistemindeki çarpıklıklar beyin göçlerini doğuran diğer nedenler arasında gösterilebilir. Beyin göçü veren ülkelerin başında Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler, Cezayir gibi ülkeler gelir. Türkiye en çok beyin göçü veren ülkeler sıralamasında 24. sırada yer almaktadır. Beyin göçü alan ülkeler arasında ABD, Kanada, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Almanya ve Fransa gibi ülkeler yer alır.


1 comments: