Home » , , » Türk Kelimesinin Anlamı

Türk Kelimesinin Anlamı

Türk Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk kelimesinin anlamı, Türk kelimesinin anlamı hakkında bilgi, Türk kelimesinin anlamı nedir?

Türk adı araştırmacılar tarafından en eski tarih kaynaklarında aranmıştır. Tarihçi Heredot'un doğu kavimleri arasında saydığı Torgitalar, İskit topraklarında oturan Tyrkaeler, Tevrat'ta adları geçen Togharmalar, Eski Hint kaynaklarında bahsedilen Turuhkalar, Eski Ön Asya (Orta Doğu) çivi yazılı metinlerde görülen Turukkular, Çin kaynaklarında kuzey komşuları Tiklerin Türk adını taşıyan Türk kavimleri olduğu ileri sürülmüştür. Türk adı Orhun Kitabelerinde (8. asrın başları) "Türük" şeklinde geçmektedir.

Türk kelimesinin anlamı hakkında bilgi
Türk Kelimesinin Anlamı 

Çin yıllıkları Türk adının "Miğfer" anlamına geldiğini, İslam-Arap kaynaklarının "deniz kıyısında oturan adam" anlamında kullanıldığını,


Tarihçi Wambrey “Türemekten" geldiğini, Ziya Gökalp türeli (kanun, nizam, sahibi) anlamı taşıdığını,

Türk adının sıfat hali ile "güç" "kuvvet" manasına geldiği, millet adı olarak Le Kok tarafından ileri sürülmüş, Orhun Kitabelerini çözen Thomsen ve tarihçi Nemeth de aynı görüşü savunmuştur.


Türk; Göktürk Devleti kuruluşundan itibaren önce bu devletin adı, sonra bu imparatorluğa bağlı kendi özel adları ile anılan diğer bütün Türklerin ortak adı olmuş, zamanla da Türk soyuna mensup bütün milletleri ifade eden milli bir ad halini almıştır.

Bazı zamanlar aynı bölge içinde bile birden fazla Türk devletinin aynı anda bir arada yaşadığı görülmektedir.

Coğrafi ad olarak Turkhla (Türkiye) tabiri ilk defa Bizans kaynaklarında görülür.
0 comments:

Yorum Gönder