Home » , , » Türkiye'nin Özel Konumu

Türkiye'nin Özel Konumu

Türkiye'nin Özel Konumu Hakkında Bilgi

Türkiye'nin özel konumu hakkında bilgi, Türkiyenin özel konumu ders notları maddeler halinde.

Türkiyenin özel konumu ders notları
Türkiye'nin Özel Konumu


 Özel konum Türkiye'nin,

 • İklim ve bitki toplulukları
 • Ekonomik etkinlikleri (tarım, hayvancılık vb.)
 • Jeopolitik durumu 

özelliklerini etkiler.


Şimdi bunları daha ayrıntılı olarak inceleyelim:

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine bağlandığı bir bölgede yer alır. Bunun sonucunda;
 • Farklı hava kütlelerinin
 • Farklı termik basınç merkezlerinin etkisinde kalır.


Hem Avrupa hem Asya Kıtasında toprakları vardır.

Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine komşudur.

Petrol ve doğal gaz boru hatlarının geçiş bölgesinde yer alır.

Transit ulaşım yolları üzerindedir.

Hem doğu hem batı kültürlerine ait sosyal ve kültürel özelliklere sahiptir.

İstanbul ve Çanakkale boğazları sayesinde bölgenin stratejisinde önem kazanmıştır.

Dağların uzanış yönleri farklıdır. Dağlar, kuzey ve güney kıyılara paralel, batı kıyılara dik uzandığı için;

 • Denizel iklimin etki alanı farklıdır.
 • Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım olanakları farklılık gösterir.


O Yüzey şekileri kısa mesafelerde değiştiği için;
 • İklim
 • Bitki örtüsü
 • Ekonomik etkinlikler (tarım, hayvancılık, turizm vb.) kısa mesafelerde değişime uğrar.

 Bir yarım ada üzerindedir. Bu nedenle;

 • Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
 • Kıyılarında deniz etkisiyle yıllık sıcaklık farkları az, iç kesimlerinde fazladır.


Ortalama yükseltisi 1132 m olup, fazladır. Yükselti batıdan doğuya gidildikçe artar. Bunun sonucunda; 

 • Karasallık artar
 • Don olayı artar
 • Sıcaklık farkları artar
 • Alp kıvrım kuşağında yer aldığı için deprem olma ihtimali yüksektir.
 • Aynı anda, farklı iklim özellikleri görülür.
0 comments:

Yorum Gönder