Lidyalılar

Lidyalılar Hakkında Bilgi

Lidyalılar, Lidyalılar Kimdir, Lidyalılar Hakkında Bilgi, Lidyalılar ve Para.

Lidya, bugünki Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgenin ilk çağdaki adıdır. Frig Devleti'nin yıkılmasından sonra Batı Anadolu'da siyasi hakimiyet Lidya Devletine geçti. M.Ö 687 yılında Giges tarafından kurulan devletin başkenti Sardes (Sard) şehridir. Giges doğudan gelen Kimmer saldırılarına karşı mücadele etmiş, ancak onların Sardes'i yağma ve ele geçirmelerine engel olamamıştır. Kimmerler Kral Giges'i öldürmüşler, ancak Lidyalılar Kimmerlerle mücadeleyi sürdürmüşlerdir. Lidyalılar Alyattes zamanında Kimmerleri yenmişler ve onları ülkelerinden çıkarmışlardır Alyattes sınırlarını Kızılırmak'a kadar genişletmiş ve Medlerle mücadele etmiştir. 585 tarihinde Kızılırmak sınır olmak üzere Med Kralı Keyeksar ile bir antlaşma yapmıştır Alyattes M. Ö. 565 yılında ölünce yerine oğlu Krezüs Lidya kralı olmuştur. Onun zamanı Lidya tarihinin en parlak ve en zengin devridir. Tüm Batı Anadolu kentleri Lidya'nın egemenliğini tanımış. Sardes kenti dönemin en önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri olmuştur. Ancak bu durum uzun sürmemiş, İran'da hüküm süren ve Ege Denizi'ne çıkmak isteyen Persler, , Lidya topraklarını ele geçirmiş, Kral Krezüs'ü esir alarak Lidya Devleti'ne son vermişlerdir.

Lidyalılar Hakkında Bilgi
Lidyalılar Hakkında Bilgi

Devlet Yönetimi

Lidya Devleti krallıkla yönetilmekte idi. Yönetimde asiller ve tüccarlar da söz sahibi idiler.

Sosyal ve Ekonomik Hayat

Lidyalılar tüccar bir toplumdu. Krallar; düzen ve güven içinde sürdürülmesine önem vermişlerdir. Lidyalılar Mısır, Mezopotamya ve Yunan kent devletleriyle yoğun ticari ilişkiler kurmuşlardır. Mezopotamya'yı Yunan sitelerine bağlayan Kral Yolu ekonomik hayatın can damarı idi. Bu yol üzerinde pazarlar ve konaklama tesisleri bulunuyordu. Lidyalılar yolun güvenliğini muhafız birlikleri ile sağlıyorlardı. Lidyalılara gelinceye kadar ticaret ya mal mübadelesi ya da altın ve gümüş gibi bazı madenlerin külçe halinde kullanımı ile yapılmaktaydı. Lidyalılar M.Ö 700’lerde ilk parayı icat ederek insanlık tarihine önemli bir katkı yapmışlardır.

Kültür

Lidyalıların dili yani Lidce, Hint-Avrupa dil grubuna girmektedir. Lidcenin hangi eski dillerde daha fazla akrabalığı olduğu konusu henüz aydınlatılamamıştır. Fenike Alfabesinden yararlanarak bir alfabe oluşturmuşlardır. Lidya'da ana tanrıça Kibele 'ye ve Yunan tanrılarına inanılırdı. Tanrılar, adına dini törenler yaparlardı. Lidya sanatı, Anadolu sanatı ile (özellikle İyon) Yunan sanatının etkisi altında gelişmiştir. Başkent Sardes çok sayıda mimari eser ve heykeltıraşlık eseri ile donatılmıştı. Lidyalılar seramik, kuyumculuk ve mücevhercilik alanında da ileri idiler.  


0 comments:

Yorum Gönder