Home » , , , » Frigler, Frigler Hakkında Bilgi

Frigler, Frigler Hakkında Bilgi

Frigler Hakkında Bilgi


M.Ö. 1.200 yıllarının başlarında Boğazlar yoluyla Anadolu'ya gelen Frigler Balkan kökenli topluluklardan meydana gelmekteydi. Ancak, siyasi bir topluluk olarak ilk defa M.Ö. 750'den sonra ortaya çıkmışlardır. Frig Devleti'nin kurucusu Gordion'a (Yassıhöyük = Ankara Polatlı yakınlarında) adını vermiş olan olan Gordios’tur. Oğlu Midas zamanında en güçlü dönemlerin' yaşadılar. Bu dönemde Frigler bütün Orta Anadolu ve Çukurovada etkinlik kurdular.

Frig Devletine Kafkaslardan gelen Kimmerler son vermişlerdir (676). Savaşta yenilen Kral Midas öküz kanı içerek intihar etmiştir. Bundan sonra Frigler, önce Lidyalıların ardından da Perslerin egemenliğine girmiştir.
Devlet Yönetimi Frig Devleti'nin başında, diğer ilk Çağ devletlerinde olduğu gibi kral bulunuyordu. Kralın yanında yönetimde aristokrat (soylu)sınıf da etkiliydi.

Frigler Hakkında Bilgi
Frigler
Sosyal ve iktisadi Hayat Frigya köylü ve çiftçi ülkesiydi. Krallar tarımın gelişmesi için çeşitli tedbirler almışlardır. Bu arada tarımı korumak için ağır cezalar koymuşlardır. Önemli bir gelir kaynağı da ticaret kervanlarından alınan vergilerdi. Başkent Gordion'da değişik milletlere mensup çok sayıda tüccar yaşardı. Maden işlemeciliğinde (gümüş, kurşun, tunç) ileri bir seviyeye ulaşan Frigler kaya ve taşları işlemek için madeni aletler yapmışlardır.

Kültür Friglerin dili Hint - Avrupa dil ailesine grubuna girer. Fenike alfabesini kullanan Frigler, bu alfabenin Yunanlılara geçmesine aracılık etmişlerdir. Frigler Kibele adını taşıyan ana tanrıçaya inanmışlardır. Bereket ve toprak tanrıçası Kibele'nin şehirlerin ve tarım ürünlerinin tek hakimi olduğu kabul edilirdi. Bu inanışta onların tarım ve ziraatle uğraşmalarının önemli etkisi vardır. Frigler her yıl sonbaharda tekrar dirileceklerini kabul ederek baharı bayram olarak kutlarlardı. Evlerin planında 3. binden beri Anadolu'da kullanılan tipi yaygındır. Yapı malzemesi olarak taş ve kerpiç kullanmışlardır. Firigler ölülerini kayalara, oyulmuş mezarlara ya da yığma toprak tepelerin altına inşa ettikleri ahşap mezar odalarına gömerlerdi. M.Ö. 8 ve 6. yüzyıllara ait Gordion ve civarında 100 kadar mezar tespit edilmiştir. En büyüğü Midas Mezarı olarak bilinendir. Frigler ağaç işçiliği ve maden işlemeciliğinde ileri bir seviyede idiler. Tümülüslerde bulunan ağaç mobilya kalıntıları dünyanın en değerli mobilya ürünleri arasındadır. Fildişi oymacılığı küçük el sanatlarındandı. Birçok müzik aletini Frigler bulmuşlardır. Mezopotamya'da kullanılan ve beğenilen çengelli iğneler, iyonlara ve onlardan Yunanlara geçmiştir. Öte yandan Frigler kaya mimarisinde oldukça gelişmişlerdi. 


1 comments:

  1. Kainatın tek gerçeği: Doğuştan güzel ebedi güzeldir, çirkinler ise ebedi hırslıdır...

    YanıtlaSil