Home » , , , » Hikaye Hakkında Bilgi

Hikaye Hakkında Bilgi

Hikâye (Öykü)

Hikaye hakkında bilgi, hikaye nedir, hikayenin özellikleri.

İnsanların başından geçmiş ya da geçebilecek olayların ve durumların anlatıldığı kısa yazılardır.
Hikâye de roman gibi olaya bağlı türlerden biridir. Olayın gerektirdiği ögeler (yer, zaman, kişiler) öyküde de vardır. Öyküde, romana göre yaşamın çok dar bir dilimi ele alınır. Kişilerin ve olayların geçmişleri üzerinde durulmaz. Olayların bir sonuca bağlanması koşulu yoktur. İtalyan edebiyatı sanatçılarından Boccacio, Decameron adlı öyküleri ile öykü türünün ilk örneklerini vermiştir.

Hikaye hakkında bilhi, hikaye nedir
Hikaye Hakkında Bilgi


Öykü "olay öyküsü" ve "durum öyküsü" olarak ikiye ayrılmıştır. Olay hikâyesinin en önemli ismi Fransız edebiyatından Maupassant'tır. Durum hikâyesinde en önemli sanatçı Rus edebiyatından A. Çehov 'dur. Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk hikâye örnekleri Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayat adlı kitabında yer almıştır.

Samipaşazade Sezai 'nin Küçük Seyler'i de ilk örneklerden sayılır.


Öykülemeye dayalı edebi türlerde olayları anlatan bir anlatıcı vardır. 

Bir önceki ders notumuz Roman hakkında bilgi konusunu da incelemenizi öneririz.


0 comments:

Yorum Gönder