Home » , , » Roman Hakkında Bilgi

Roman Hakkında Bilgi

Roman

Roman hakkında bilgi, roman nedir, romanın özellikleri.

Roman nedir, roman hakkında bilgi, roman ders notları
Roman Hakkında Bilgi


İnsanların yaşadığı ya da yaşamaları mümkün olan olayların, sanatın kurallarına uygun olarak anlatıldığı uzun düz yazılardır. Roman sözcüğü Roma'dan türemiştir. Roma İmparatorluğu'nun diline "roman" denirdi, sonradan bu dille yazılan kitaplara roman adı verilmiştir. Roman, olay kaynaklı edebi türlerdendir. Kişiler, yer, zaman ve olay romanın temel ögeleridir. Romanda geniş bir zaman dilimindeki olaylar anlatılır. Kişilerin yalnız bugünü değil, geçmişleri de ele alınır; karakterlerinin her yönü üzerinde durulur. Olaylar bir sonuca bağlanır. Romanın "sosyal roman, tarihi roman, macera romanı, polisiye roman" gibi çeşitleri vardır. Cervantes'in Don Kişot adlı yapıtı ilk roman örneği sayılır. Türk edebiyatındaki ilk roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelondan çevirdiği Telemaktır. Şemsettin Sami'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı yaptı ilk yerli romandır. Namık Kemal'in İntibah'ı ilk edebi roman olarak bilinir. Batılı anlamdaki ilk roman olarak Halit Ziya'nın Mal ve kabul edilir.
0 comments:

Yorum Gönder