Home » , , » Tiyatro Hakkında Bilgi

Tiyatro Hakkında Bilgi

Tiyatro

Tiyatro hakkında bilgi, tiyatro özellikleri, tiyatrolar hakkında bilgi.

Olay kaynaklı edebi türlerden biridir. Tiyatro için "insan yaşamını sahnede canlandırma sanatı" denilebilir. Göstermeye dayalı bir türdür.

Tiyatro oyunları, insan yaşamıyla ilgili ayrıntı ve olayları sahnede canlandırmak için yazılan eserlerdir.
Tiyatronun kaynağı Eski Yunan edebiyatıdır. Türk edebi-yatında Tanzimat'a kadar Karagöz, orta oyunu, meddah tiyatronun yerini tutmuştur.

Tiyatro, roman ve öyküden farklı olarak olayları oluş halinde gösterir; konuşmaya ve eyleme dayalı bir gösteri sanatıdır.

Tiyatro hakkında Bilgi, Tiyatro özellikleri
Tiyatro Hakkında Bilgi

Tiyatro ile ilgili terimler:

Aktör: Erkek tiyatro sanatçısı.

Aktris: Kadın tiyatro sanatçısı.

Adapte: Yabancı bir eseri yer adları, kahraman adlan, deyimleri, gelenek ve göreneğiyle yerli hayata uygulayarak çevirme uyarlama.

Aksesuar: Tiyato sahnesinde kullanılan eşya.

Kostüm: Tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı.

Dekor: Tiyatroda bir eseri tamamlayan ve sahneyi seyircinin gözünde gerçek bir mekan olarak gösteren döşeme süs veya düzen.

Suflör: Tiyatroda kuliste durarak oyunculara rollerinde unuttukları sözleri seyircilere duyurmadan fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcıdır.

Tirad: Bir oyunda kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler.

Fars: Komedinin sanat yönünden yoksul, kaba bir türü. Kaba şakalar ve açık saçık sözler içerir.
Replik: Tiyatroda sanatçıların birbirine söyledik leri sözlerin her biri.

Vodvil: Konusu çok entrikalı, kaba saba şakalar içeren söz oyunlarına ve yanlış anlamalara geniş yer ayıran metinden çok doğaçlamaya önem veren komedi türü.

Monolog: Bir tiyatro eserinde oyuncunun tek başına doğrudan doğruya seyirciye seslendiği veya yüksek sesle düşündüğü bölüm.

Pandomim: Sözsüz tiyatro türü. Anlatılmak istenen şey jest ve mimiklerle ifade edilir. Perde: Bir tiyatro eserinde konunun ana bölümlerinden her biri. Tiyatro eserinin bir perde açılmasından kapanılmasına kadar geçen bölümüdür.

Kabare Tiyatrosu: Genellikle güncel konuların iğneleyici, yerici, taşlayıcı, biçimde ele alındığı, skeçlerin oynandığı, monologların, şarkıların söylendiği küçük tiyatro.

Melodram: Acıklı olayların işlendiği, gerilimin yükseltildiği, duygulu, coşkulu, müzikli oyun.


Roman hakkında Bilgi ve Hikaye hakkında bilgi konularımıza da göz atabilirsiniz.


0 comments:

Yorum Gönder