Epik Şiir

Epik Şiir Nedir?


Epik Şiir Nedir?, Epik Şiir Özellikleri


Epik Şiir

Epik "destan özellikleri taşıyan, destansal demektir. Bu şiirler kahramanlık temasını işleyen şiirlerdir.
Destan, bir ulusun yaşamını derinden etkileyen savaş, göç, deprem gibi olayların etkisiyle söylenen yiğitlik, kahramanlık üzerine kurulmuş şiirlerdir.

epik şiir nedir
Epik Şiir


Destanlar doğal destan ve yapma destan olarak ikiye ayrılır:

Doğal Destan

Tarih içinde bir ulusun, toplumun yaşamını derinden etkileyen olaylarla ilgili olarak, o ulusun içinden çıkan ozanlar tarafından söylenmiş şiirlerdir.

Destanlarda gerçeklerle hayaller iç içedir. Olağanüstü olaylar ve doğaüstü güçler destanlarda yer alabilir. Destanlarda hem gerçek kişiler hem de doğaüstü kişiler bulunabilir. Tanrılar, tanrıçalar, yarı tanrılar... vardır.

Doğal destanların oluşmasında üç aşama vardır. Önce toplumu etkileyen bir olay meydana gelir. İkinci aşamada bu olayla ilgili olarak toplumun içinden gelen ozanlar, değişik kahramanlık şiirleri söylerler. Son aşamada ise yine toplumun içinden çıkan bir ozan, bu şiirleri yazılı duruma getirir. Türk destanları arasında bu üç aşamayı tamamlayarak tümüyle yazıya geçirilen destan yoktur. Oğuz Kağan Destanı tam olmasa da yazıya geçirilmiştir.

Dünya edebiyatındaki ünlü destanlar şunlardır:

Yunan edebiyatında Homeros'un yazılı duruma getirdiği İlyada ve Odysseia.

İlyada'da 10 yıl devam eden Troya Savaşları' nın bir bölümü anlatılır.

Afrodit'in yardımıyla Sparta'ya giden Paris, dünyanın en güzel kadını kabul edilen Sparta kralının karısı Helen'i kaçırır. Paris, prensi olduğu Troya şehrine geri döner. Bunun üzerine hakarete uğradığını düşünen Sparta Kralı Menelaos, Akha ordularını toplayarak Troya'ya savaş açar.

Odysseia destanında İthaka Adası kralı Odysseus'un, Troya savaşından dönerken başından geçenler, on yıl süren maceradan sonra memleketine nasıl döndüğü anlatılır.

İran (Fars) edebiyatında 10. yüzyılda Firdevsi'nin düzen-lediği Şehname adlı destan vardır.
Fin edebiyatında Dr. Lönnrot'un düzenlediği Kalevala adlı destan vardır. Hintlilerin Ramayana ve Mahabarata'sı, Sümerlerin Gılgamış, Japonlann Şinto ve Rusların İgor adlı destanı doğal destan örnekleridir. Almanların Nibelungenlied adlı destanı vardır.


Yapay Destan 

Yapay destanlar, doğal destanlar kadar eski değildir. Bunlar, daha yakın dönemlerde tarihi bir olayın bir ozan tarafından destan özelliklerine uygun biçimde yazılmış manzum hikayeleridir.0 comments:

Yorum Gönder