Çizgi Ölçek

Çizgi Ölçek Nedir?

Harita üzerindeki uzunlukların gerçekte ne kadar olduğunun bir doğru üzerinde işaretlenmesiyle oluşturulur.

Bu doğru her biri eşit aralıktaki bölümlerden oluşur. Çizgi ölçek farklı şekillerde çizilebilir. Çizgi ölçekte bulunan bir haritayı büyütür ya da küçültürsek haritanın yeni ölçeği aynı oranlarda büyüyüp küçülür.

Çizgi ölçek


Bölümlerin üzerinde yazılan ve km cinsinden olan değerler ise gerçek uzunlukları ifade eder.

Çizgi ölçeğin uzunluğunun verilmediği durumlarda, ölçek üzerindeki her bölüntünün harita üzerinde 1 cm uzunluğu gösterdiği kabul edilir.

Çizgi ölçeğe örnek verecek olursak;

1/100.000 ölçekli bir haritanın çizgi ölçeklerini çizelim;

Haritada: 1 cm    gerçekte: 100.000 cm
Haritada: 1 cm    gerçekte: 1 km'dir.

Buna göre çizgi ölçekte birim km ise 1 cm, 1 km'yi gösterir.

Çizgi ölçek kesir ölçeğe göre daha avantajlıdır. Bunun sebebi çizgi ölçeğin büyüme ve güçülmelerde gerçeği daha iyi yansıtabilmesidir.

Bir önceki ders notumuz olan Kesir ölçek konusuna da göz atmanızı öneririz.


2 comments: