Kesir Ölçek

Kesir Ölçek Nedir?

Küçültme oranının kesirle ifade edilmesidir. Kesir ölçekte pay hanesi her zaman 1'dir. Küçültmeyi ifade eden oran ise payda hanesine yazılır. Örneğin; 1/100 000, 1/500 000 gibi. Payda, haritası çizilen gerçek uzunluğun kaç kez küçültüldüğünü gösterir. 1/500 000 ölçekli haritada gerçek uzunluk 500 000 kez küçültülmüştür.


Kesir Ölçek


Kesir ölçekte ölçek ile ölçeğin paydası arasında ters bir orantı vardır. Kesir ölçekte paydadaki sayı büyüdükçe ölçek küçülür.  Yani küçültme oranı artar. Örneğin, 1/50 000 ölçeği 1/100 000 ölçeğinden büyüktür.

 Harita üzerindeki uzunluklar genelde cm olarak ifade edilir. Ancak gerçek uzunluklar genelde km olarak ifade edilir. 

Örneğin, 1/100 000 ölçeğindeki bir haritada 1cm ölçülen bir uzunluk gerçekte; 1 kilometreye (km) 10 hektometreye (hm) 100 dekametreye (dam) 1 000 metreye (m) 10 000 desimetreye (dm) 100 000 santimetreye (cm)'ye karşılık gelir. 

0 comments:

Yorum Gönder