Dairesel Hareket

Dairesel Hareket Konu Anlatımı


Dairesel Hareket Bir doğru boyunca hareket eden cisme hareket yönünde bir kuvvet uygulanırsa cisim hızlanır, ancak cismin hareket doğrultusu değişmez. Bir cismin dairesel hareket yapabilmesi için, cismin hareket doğrultusuna dik bir kuvvet uygulanmalıdır. Böylece cismin hızının büyüklüğü değişmeksizin hareket doğrultusu değişir ve cismin yörüngesi eğri olur. Kuvvet sürekli uygulandığında şekildeki gibi çembersel bir yörünge oluşur. Hız vektörü daima çembersel yörüngeye teğet, kuvvet ise hıza her zaman dik olacak şekilde yörüngenin merkezine doğru olur.
Dairesel hareketin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki tanımların bilinmesi gerekir.
Dairesel Hareket Konu Anlatımı
Dairesel Hareket

Periyot Cismin daire çevresinde bir tam tur atması için geçen süreye denir. T ile gösterilir. Birimi saniyedir. 

Frekans Birim zamandaki tur sayısına denir. f ile gösterilir. Birimi s–1 dir. Periyot ve frekans ters orantılıdır. T.f=1 veya T=1/f.

Çizgisel Hız 

Düzgün dairesel hareket yapan cismin, daire çevresinde hareket ederken birim zamanda aldığı yola çizgisel hız denir. Cisim daire çevresinde bir turu, bir periyotluk sürede alır. Buna göre çizgisel hız;

şeklinde bulunur.


Açısal Hız 

Dairesel yörüngede, yarıçap vektörünün bir saniyede daire düzleminde radyan olarak taradığı açıya denir. 

Formülü aşağıdaki gibidir.

Çizgisel hız ile açısal hız arasında 
 
bağıntısı vardır.

0 comments:

Yorum Gönder