Home » , » Turnadağ Savaşı | Özet

Turnadağ Savaşı | Özet

1515 Turnadağ Savaşı


Dulkadiroğulları yenilgiye uğratılarak Diyarbakır, Urfa, Mardin Osmanlı egemenliğine girdi. Böylelikle Güneydoğu Anadolu egemenliği sağlandı.

Bu dönemde sosyal ve dinsel nitelikli bir halk ayaklanması, Bozoklu Şeyh Celal'in başını çektiği ayaklanmadır. Bu ayaklanma türü daha sonraki dönemlerde (Kanuni ve Duraklama) Celali isyanları olarak yaygınlaşacaktır.

Dulkadiroğullarının Osmanlı’ya katılması ile Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlandı (Osmanlı'ya katılan son Anadolu Selçuklu beyliğidir.)0 comments:

Yorum Gönder