Home » , , » Sokullu Mehmet Paşa Dönemi Olayları

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi Olayları

SOKULLU MEHMET PAŞA (1566-1579)


Sokullu Mehmet Paşa Dönemi Önemli Olaylar
Döneme damgasını vuran Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'dır. 1564-1579 yılları arasında Kanuni, II. Selim ve III. Murat'a sadrazamlık yapmıştır.

  • II. Selim, ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişahtır. 
  • 1566'da Sakız Adası alındı. 
  • 1568’de Yemen kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı.


1570-71 Kıbrıs’ın Fethi: Yavuz devrinde Osmanlı'ya vergi ödeyen Venedikliler, Kıbrıs'ın hakimiyetini elinde bulunduruyordu. Osmanlıların Akdeniz egemenliğini zedeliyordu. Bunun üzerine Kıbrıs adası, Lala Mustafa Paşa tarafından alındı. Böylece Akdeniz ve Mısır ticaret yolları güvenliğe kavuştu.

1571- İnebahtı Deniz Savaşı: Kıbrıs'ın yitirilmesi üzerine Venedik'in kışkırtması ile birleşen Haçlı donanmaları, Yunanistan'ın İnebahtı limanında Osmanlı donanmasını batırdılar. Yalnızca Kılıç Ali Paşa filosunu kurtarabildi. 

1572-1573'te Osmanlılar Haçlı donanmasını geri çekilmek zorunda bıraktılar. 

1573'te Venedikliler, Kıbrıs için vergi vermeye devam etmeyi ve Kıbrıs'ın Osmanlı'ya ait olduğunu kabul ettiler.

1574 Tunus, Osmanlı topraklarına katıldı.

1576'da Lehistan (Polonya ve Litvanya) alınmış, fakat 1587’de Osmanlı egemenliğinden ayrılmıştır.  

1578’ de Fas: Portekizlilerle yapılan Vadis Seyl Savaşı sonucunda himaye altına alındı. Böylece Kuzey Afrika’daki fetih hareketleri son buldu.

Don ve Volga Kanalı Projesi ile Hazar'ı Karadeniz'e bağlamak istemiştir. Bu proje ile donanmayı İran savaşlarında kullanmak, Rusya'nın Asya'ya yayılmasını önlemek, ipek yoluna tekrar canlılık kazandırmak ve Orta Asya Türkleriyle doğrudan ilişki kurmak istenmiştir.

Süveyş Kanalı'nı Açma Projesi ile Akdeniz ve Kızıldeniz birleştirilmek istenmiştir. Akdeniz'e ticari canlılık kazandırmak ve Ümit Burnu'nun bulunmasıyla ticari önemi azalan Baharat Yolu'nun önemini artırmak amaçlanmıştır.

Ayrıca Hindistan ve Endonezya Müslümanları ile H bağlantı kurmak amaçlanmıştır, fakat teknik yetersizlikler nedeniyle başarılı olunamamıştır.0 comments:

Yorum Gönder