Home » , » Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlıların Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri Nelerdir?


Osmanlı Devleti’ni kuranlar, Oğuzların Bozoklar kolundan olan Günhanoğullarının Kayı boyu’ndandır. Kayılar Anadolu’ya gelmeden Önce Maveraünnehir’de oturuyorlardı. Cengiz Han’ın önünden kaçıp Anadolu’ya geldiler. Bu sırada Anadolu’da Anadolu Selçuklu Sultanlığı en parlak dönemini yaşıyordu.(I. Aladdin Keykubat devri.) I. Aladdin Keykubat devrinde Kayı boyu Ankara Karacadağ bölgesine yerleştirildi. Daha sonra Ertuğrul Gazi önderliğinde Söğüt ve Domaniç dolaylarına yerleştirildiler.

Ertuğrul Gazi’nin ölümüyle başa, oğlu Osman Bey geçti Anadolu Selçuklularının zayıflamasıyla Osman Bey 1299’da kendi adıyla anılan Osmanlı Devleti’ni kurdu.

Osmanlıların Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

  • Kuruluş yerinin (coğrafi konumunun) elverişli olması
  • Adaletli bir yönetim anlayışına ve yöneticilere sahip olması
  • Devrin en iyi devlet örgütüne sahip olması
  • Devrin en güçlü ordu teşkilatına sahip olması
  • Komşu Türk Beyleri arasındaki mücadeleye katılmamış olması
  • Merkezi devlet yönetimini benimsemesi
  • Yoğun Türkmen göçlerinin olması
  • Bazı Türk beyliklerinin kısa sürede ele geçirilmesi
0 comments:

Yorum Gönder