Home » » İskan Politikası | Kısaca

İskan Politikası | Kısaca

OSMANLILARIN BALKANLARDAKİ İSKAN POLİTİKASI


Osmanlıların Orhan Bey döneminden itibaren başlayan Türkleştirme ve İslamlaştırma politikasının temel amacı Balkanlara yerleşmektir. Anadolu’daki Türkmenleri Balkanlara yerleştirmek, bunun için konar göçerleri tercih etmek ve fethedilen yerleri halktan ayaklanma çıkartabilecekleri de başka yerlere ıskan ettirmektir.

XIV. yüzyılın ortalarında başlayan ve XVI. yüzyıl sonlarına kadar devam eden iskan siyaseti sonucunda Balkanların önemli bir kısmı Türkleşmiştir.0 comments:

Yorum Gönder