Home » , » 1. Murat Döneminde Balkanlardaki Gelişmeler

1. Murat Döneminde Balkanlardaki Gelişmeler

I. MURAT (HÜDAVENDİGAR) DÖNEMİ (1362- 1389)

BALKANLARDAKİ FAALİYETLERİ

Sazlıdere Savaşı (1363) : Bizans ordusunu bozguna uğratarak Edirne alındı ve daha sonra başkent yapıldı. Bursa siyasi, Edirne ise askeri merkez oldu.
Edirne'nin askeri merkez yapılmasının amacı Balkan fetihlerini kolaylaştırmaktır.
Edirne'nin Osmanlılar tarafından fethedilmesiyle Bizans’ın Balkan Devletleri ile olan bağlantısı kesilmiştir.

Sırpsındığı Savaşı (1364) : Edirne'den sonra Filibe ve Serez’in Osmanlıların eline geçmesi, Balkanlarda Sırp ve Bulgarlar’ı rahatsız etli. Papanında desteği ile ilk kez Macarların da katıldığı bir Haçlı Ordusu Edirne üzerine yürüdü. Hacı İlbey komutasındaki Osmanlı ordusu ani bir baskınla Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.

Sırpsındığı; Haçlılar ile yapılan ilk savaştır. Bu savaş sonucunda Bulgaristan Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.

Çirmen Zaferi (1371) : Batı Trakya ve Makedonya’da bulunan Sırp kuvvetleri bu savaşla yenilgiye uğratıldı. Kavala, Drama ve Köstendil alındı böylece Makedonya yolu Osmanlı’ya açıldı.

Ploşnik Savaşı (1387) : Osmanlıların Haçlı orduları karşısında karada aldığı ilk yenilgidir.

I. Kosova Savaşı (1389) : Balkanlardaki fetihlerin hızla devam etmesi üzerine Sırp kralı Lazar önderliğinde yeni bir haçlı ordusu oluşturuldu. Kosova’da yapılan meydan savaşında Osmanlılar büyük bir zafer kazandılar.


ANADOLUDA’Kİ FAALİYETLERİ

Germiyan Beyliğinden çeyiz olarak Simav, Emet, Tavşanlı dolayları alındı. Hamitoğullarından İsparta ve Burdur satın alındı. Candaroğulları Osmanlı himayesini kabul etti. Karamanoğullanyla ilk savaşlar da bu dönemde başladı.

Diğer Faaliyetleri : Osmanlı ordusunun temeli olan Kapıkulu Ordusu (Yeniçeri Ocağı) kuruldu. Topçu ocağı kuruldu. Tımar sistemi kuruldu. Rumeli beylerbeyliği kuruldu. (Lala Şahin Paşa) Divan kalıcı hale getirildi. İlk mali teşkilat kuruldu.0 comments:

Yorum Gönder